Verder met Eerst de Klas

Nieuws | de redactie
14 februari 2011 | Eerst de Klas gaat door. OCW financiert nog eens twee jaar voor jong academisch talent dat de weg naar het leraarschap weet te vinden. "Hoe beter de docenten, hoe beter de leerlingen die voor de concrete arbeidspraktijk worden afgeleverd", zegt staatsecretaris Zijlstra.

Tijdens het intensieve programma ‘Eerst de Klas’ geventalentvolle academici gedurende twee jaar drie à vier dagen perweek les op scholen in het voortgezet onderwijs. Zij halen hunonderwijsbevoegdheid en nemen deel aan een leiderschapsprogramma inhet bedrijfsleven.

Scholen krijgen hiermee jonge afgestudeerde academici in huis,die hoog scoren op vakinhoudelijke en leidinggevende eigenschappen.Het onderwijs werkt hierin samen met 21 bedrijven die op hun beurtprofiteren van de leiderschapskwaliteiten die jonge academici in deonderwijspraktijk ontwikkelen.

Staatssecretaris Zijlstra: “De combinatie van lesgeven in hetvoortgezet onderwijs en kennismaken met de praktijk van hetbedrijfsleven juich ik van harte toe. Deze nauwe samenwerking isgebaseerd op een gedeeld belang, want ook het bedrijfsleven isgebaat bij een hogere kwaliteit van onderwijs. Hoe beter dedocenten, hoe beter de leerlingen die voor de concretearbeidspraktijk worden afgeleverd.”

‘Eerst de Klas’ weet een nieuwe doelgroep voor het onderwijs tebereiken: deelnemers zouden zonder dit project niet gekozen hebbenvoor het leraarsberoep. Staatssecretaris Zijlstra stelthiervoor 1,2 miljoen euro beschikbaar. De deelnemende partijen,waaronder Philips, Shell en ABN-AMRO, zijn zeer positief. Hetaantal deelnemende bedrijven is inmiddels verdubbeld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK