Vettax werkt, op USA-college

Nieuws | de redactie
21 februari 2011 | Maak de vette hap duur. Of niet? Mensen zijn eerder geneigd om calorierijk voedsel te laten staan als ze daar extra belasting voor moeten betalen. Maastrichts onderzoek in de USA naar cheeseburgers, brownies en chips laat zien hoe of wat.UM-wetenschapper Janneke Giesen deed een computerexperimentmet 178 Amerikaanse collegestudenten liet zien dat zij een mindercalorierijke lunch kozen als ze minimaal 25% meer moesten betalenvoor producten met veel suiker of vet. Uitzondering hierop vormende mensen die altijd al calorieën tellen, indien bij dekeuze-opties ook het aantal calorieën werd vermeld. Dezebevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het American Journalof Clinical Nutrition.

De onderzoekers lieten de collegestudenten via eencomputerprogramma op drie verschillende momenten een virtuele lunchkiezen uit een menu. De prijzen voor calorierijke producten zoalscheeseburgers, brownies en chips werden daarbij steeds verhoogd,eerst met 25% en daarna met 50%. De helft van de studenten kon ophet menu zien hoeveel calorieën elk product bevatte.

Het caloriegehalte van de gekozen lunches nam daardoor af met100 tot 300 calorieën, afhankelijk van de hoogte van de belasting.De enige studenten die niet reageerden op de prijsverhogingen,waren de studenten die altijd al op hun voeding proberen te letten.Zij waren geneigd om iets minder calorierijke lunches te kiezen danhun medestudenten als er geen belasting op werd geheven en daarveranderde weinig aan na belastinginvoering.

Volgens Janneke Giesen laat dit zien dat een vettax mogelijk eenbetere methode is om gezonder eetgedrag aan te moedigen dan hetverschaffen van calorie-informatie. Vervolgonderzoek zou moetenuitwijzen of het ook nog werkt bij een lagere belasting vanbijvoorbeeld 10%, wat politiek misschien beter haalbaar is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK