VVD: meer talentbevordering bij Veerman

Nieuws | de redactie
14 februari 2011 | De VVD in de Tweede Kamer wenst nadrukkelijker samenwerking tussen OCW en EL&I op gebied van talentbevordering. Deze moet ook meer en concreter gericht worden op de negen topgebieden. De eerste uitwerking van het Veerman-advies is blijkbaar nog onvoldoende. HO-specialist Anne-Wil Lucas noemt deze "zeer summier" op dit terrein.

Naar aanleiding van het artikel op ScienceGuide over hetPwC-onderzoek naar de grote behoefte aan nieuw talentbij het bedrijfsleven heeft de liberale HO-specialist Anne-WilLucas in de Kamer vragen gesteld aan het kabinet. “Is destaatssecretaris met ons van mening dat de uitwerking vanscholarships in de brief van het kabinet over Veerman zeer summieris, en is hij bereid middels een brief alsnog aan te geven welkemogelijkheden hij ziet voor het instrument scholarships en welkerol het ministerie van OCW kan spelen bij het stimuleren vanscholarships?”

Lucas dringt daarom aan op een steviger reactie op haar voorstellenten aanzien van scholarships. Deze zouden meer gericht verbondenmoeten worden met de negen topgebieden voor innovatie en economische groei, zoalsELI-minister Verhagen deze heeft geformuleerd. “Is destaatssecretaris bereid met de minister van EL&I in gesprek tegaan over de mogelijkheden die ook scholarships bieden voor hetversterken van de gouden driehoek in de topgebieden en hetverkennen van de mogelijkheden voor dit instrument binnen hettopgebiedenbeleid?”

U leest de vragen hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK