Windesheim wil meer alertheid

Nieuws | de redactie
3 februari 2011 | Hogeschool Windesheim werd opgeschrikt door de berichtgeving rond collegekaartfraude. Het vervangen van een foto op de collegekaart, zou genoeg zijn om een ander je tentamen te laten maken. Windesheim komt nu met een reactie. Men betreurt dat intern geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid tot alertering.

“Vandaag heeft in verschillende media berichtgevingplaatsgevonden over collegekaartfraude bij tentamens op Windesheim.Het zou gaan om het vervangen van foto’s op collegekaarten.Surveillanten vragen niet om het tonen van een identiteitsbewijs,waardoor het mogelijk werd dat iemand die niet op Windesheimstudeert, het tentamen voor de Windesheim-student maakte.

In de berichtgeving zoals die vandaag naar buiten kwam via hetdagblad De Telegraaf, wordt gesuggereerd dat het om een experimentgaat van een aantal studenten. Zij zouden op deze manier hebbenwillen aantonen dat tentamenfraude redelijk eenvoudig is.

Windesheim kan de informatie niet verifiëren omdat niet bekendis om welk tentamen en welke studenten het gaat. Wel zal Windesheimeen uitgebreid onderzoek instellen en per direct maatregelen nemenom herhaling te voorkomen. De controle van persoonsgegevens (metbehulp van een formeel identiteitsbewijs) wordt verscherpt.Daarnaast wordt onderzocht hoe de studentenpas verbeterd en deorganisatie rondom tentamens geoptimaliseerd kan worden. Overigensis geen enkel systeem helemaal ‘waterdicht’.

Windesheim biedt studenten en medewerkers vier mogelijkheden omongeoorloofde praktijken kenbaar te maken en betreurt het dathiervan geen gebruik is gemaakt. De hogeschool vraagt haarstudenten en medewerkers die meer relevante informatie hebben ditalsnog kenbaar te maken via de examencommissie van de opleiding, deklachtencommissie (Windesheim-breed of van de opleiding),vertrouwenspersonen of via de klokkenluidersregeling.

Door de verbeterde aanpak hoopt Windesheim hier in de toekomstbeter bestand tegen te zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK