89 jaar en dan nog promoveren

Nieuws | de redactie
31 maart 2011 | Op zijn 89ste promoveert de oud-vertegenwoordiger en theologie- en filosofiestudent Gerrit Deems. In Nijmegen verdedigt hij een proefschrift over een icoon van de arbeidersbeweging en de hervoming van het katholieke sociale denken, Alfons Ariëns.

Ariëns was priester van het aartsbisdom Utrecht en leefdevan 1860 tot 1928. Beroemd werd hij als organisator en inspiratorvan de vakbeweging op christelijke grondslag. Zo richtte hij al in1889 een rooms-katholieke arbeidersvereniging op en bouwdedeze uit tot de eerste katholieke vakbond in ons land. Hij richttezich daarbij vooral op het weinig benijdenswaardige lot van deTwentse textielarbeiders.

De katholieke werkman en drankbestrijding

Met zijn nadruk op sociaal denken en de emancipatie van de’kleine luyden’ is Ariëns een geestelijk leidsman envoorbeeld geworden voor velen in de katholieke wereld. Zovertelde CDA-oprichter Piet Steenkamp dat hij elk jaar naar hetgraf van de Twentse priester ging om er te bidden voor kracht enbemoediging. Ook was hij heel zijn leven geïnspireerd door Ariëns’open, oecumenische houding ten opzichte van samenwerking met andereconfessionele organisaties. Dat het episcopaat Ariëns juist opdat punt regelmatig ’tot de orde riep’ kon Steenkamp maar moeilijkverkroppen, niet in het minst omdat hij zelfdergelijke signalen ten aanzien van zijn eigen werk hadgekregen.

Arëns was ook in andere opzichten een zeer moderne figuur, eensoort multimediale actievoerder in zijn tijd. Hij startte maarliefst vier tijdschriften, waaronder ‘De katholieke werkman’en ‘Unitas’. Daarbij werkte hij ook aan deemancipatie van de katholieke vrouw. Dat begon door zijn werkaan de drankbestrijding via de Mariaverenigingen, maarzijn visie daarop werd later breder.

Een krasse promovendus

De Nijmeegse promovendus Gerrit Deems werd geborenin Blesdijke in 1921. Hij is daarmee zonder enige twijfeleen van de oudste studenten en promovendi die ons land ooitkende. Deems werkte vroeger als vertegenwoordiger en wastevens actief in het maatschappelijk werk.

Op latere leeftijd is hij filosofie gaan studeren aan de VUen  sinds 1990 ook nog theologie aan de RadboudUniversiteit. Zij dissertatie heet ‘Een andere ‘Ariëns’. Dedoctrina socialis van dr. Alfons Ariëns (1860-1928)’ en hetpromotiefeest is op 19 april. Doctor Gerrit Deems is kortom eenvoorbeeld en een inspirator voor alle langstudeerders,laatbloeiers en volhouders! 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK