Academische Pabo in Rotterdam

Nieuws | de redactie
22 maart 2011 | Erasmus was een begaafd docent en Willem de Kooning inspireerde vele kunstenaars. Dus dat in Rotterdam een Academische Pabo van hogeschool en universiteit gaat starten mag niet verbazen. “De functie van een academisch geschoolde meester of juf heeft een dynamisch karakter. Hij blijft een leven lang leren en ziet de afronding van de studie als een startpunt van zijn verdere ontwikkeling als professional.”

Aan de Academische Pabo worden studenten opgeleid als leraar endoen ze tegelijkertijd pedagogische kennis en vaardigheden opacademisch niveau op. De Academische Pabo voorziet in een behoefte,verwachten de initiatiefnemers van de Erasmus Universiteit en deHogeschool Rotterdam.

Er zijn op dit moment weinig academisch geschoolde leraren inhet basisonderwijs. De nieuwe opleiding past daarom uitstekend inhet streven van gemeente en onderwijsinstellingen om in Rotterdammeer leerkrachten met een masteropleiding voor de klas tekrijgen. Afgestudeerden aan deze vijfjarige opleiding krijgeneen Pabo bachelordiploma en een masterdiploma Pedagogiek &Onderwijs. Studenten kunnen vanaf september 2011 instromen oppabo-locaties van Hogeschool Rotterdam in Rotterdam enDordrecht.

Meerwaarde

De nieuwe academische pabo is een initiatief van de Pabo vanHogeschool Rotterdam en de studie Pedagogische Wetenschappen van deErasmus Universiteit. De meerwaarde van de Academische Pabo ligt inhet feit dat het lerarenvak gecombineerd wordt met pedagogischekennis en vaardigheden op academisch niveau. Daarmee draagt ditextra bij aan de ambitie van zowel de lerarenopleidingen zelf,als bijvoorbeeld ook de Onderwijsraad om ‘elke meester een master’ alskwalitatief doel te kiezen.

De opleiding leidt professionals op die niet alleen de actuelewetenschappelijke theorieën op het gebied van pedagogiek kennen,maar ook didactische en onderwijskundige kennis hebben van hetbasisonderwijs. Studenten leren op de Academische Pabo bovendien omte gaan met de uitdagingen van het geven van onderwijs in grotesteden.

“De functie van een academisch geschoolde meester of juf heefteen dynamisch karakter. De leraar begint voor de klas en breidtzijn werkzaamheden in de loop van zijn carrière uit naaronderwijsinnovatie en meer beleidsmatige terreinen binnen deschool. Om dit te kunnen, blijft de academische leerkrachtgedurende zijn loopbaan op de hoogte van nieuwe theorieën. Hijblijft dan ook een leven lang leren en ziet de afronding van destudie als een startpunt van zijn verdere ontwikkeling alsprofessional”, aldus Fred Feuerstake, directeur Pabo HogeschoolRotterdam.

Twee HO-diploma’s voor vwo-ers

De opleiding richt zich op studenten met een afgerondevwo-opleiding. In de bachelorfase krijgen zij een gedegenkennisbasis van de basisschoolvakken, verdiepen zich in devakdidactiek en leren de kneepjes van het leraarsvak.

Daarnaast ontdekken ze de wetenschappelijke theorieën diedaaraan ten grondslag liggen. De studenten leren kritisch na tedenken over actuele thema’s in het onderwijs en krijgen inzicht inrecente ontwikkelingen in het basisonderwijs. Zij leren onderzoekte doen om vraagstukken in het onderwijs op te lossen. Op diemanier worden zij voorbereid op de instroom in het masterjaar.

De studenten volgen aansluitend de masteropleiding. Daarinspecialiseren zij zich tot leerkrachten die op een innovatievewijze kunnen bijdragen aan vraagstukken in het onderwijs, zowel ophet niveau van leerlingen, klassen en scholen als op het niveau vangemeentelijk of landelijk onderwijsbeleid. Door de goedeaansluiting van de bachelor Pabo-opleiding op de masteropleidingPedagogiek & Onderwijs kunnen de studenten in vijf studiejarende Academische Pabo doorlopen en afstuderen met twee diploma’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK