Ambtelijk ongemak

Nieuws | de redactie
14 maart 2011 | Omdat het te veel werk is geworden voor DUO verdwijnt de ondersteuning voor studenten met 'weigerachtige of onvindbare ouders' in de studiefinanciering. Gelet op de achtergronden van die regeling in de wetshistorie is deze stap hoogst opmerkelijk.

 De regeling voor studerenden met weigerachtige of onvindbare oudersdie nu wordt afgeschaft was bedoeld om een aanvullende beurste verstrekken aan studerenden, bij wie de relatie met deouders zeer ernstig en onheelbaar verstoord is. Bij deinvoering van de WSF in 1986 bleek dat er sprake was – en nu nog is- van allerlei buitengewoon pijnlijke situaties waardoor jongerenvooral beter niet afhankelijk kunnen worden gemaakt van hun ouders.Ook deden – en doen – zich omstandigheden voor die hetimperatief maken elk contact met ouders te voorkomen. Om die redenheeft minister Deetman de desbetreffende regeling toendoorgevoerd.

“Jongeren die mishandeld zijn door hunouders, worden nu nog eens extra gestraft, zodat de overheiddoelmatiger kan werken,” zegt LSVb-voorzitter Sander Breur en aandeze scherpe bewordingen is niets mis. Zij zijn helaas ook geenhyperbool. OCW erkent dit eigenlijk ook: “Ook was deze regeling ervoor kinderen waarvan de ouders onvindbaar zijn.” In dat geval moetbijvoorbeeld gedacht worden aan erkendeasielzoekers, vluchtelingen of jongeren waarvan een ofbeide ouders in het criminele circuit of verslavingssituaties zijnverzield.

OCW blijkt dit allemaal maar lastig te vinden: “Het aantalgevallen dat een beroep op deze regeling doet is omvangrijkgeworden en de regeling is ingewikkeld uitvoerbaar, omdat debewijsvoering omvangrijk is [cursief door redactie].” Deregeling moet daarom maar uitgaan van een ideaaltypischegezinssituatie en wie daar niet op kan bouwen in haar of zijnpersoonlijk leven als student heeft dan pech gehad. “Studerenden enhun ouders maken daarom in beginsel samen afspraken over debijdrage die hun kind ontvangt. Indien dit voor de studerenden totonbevredigende uitkomsten leidt, zal de overheid niet langer haartijd inzetten om tussenbeide te komen.”

OCW blijkt dit niet als een probleem te zien. Je kunt alsstudent immers lenen, als je moeder of vader een crimineel is ofverdwenen in een strafkamp in Belarus of Irak. “Zij kunnen inplaats daarvan de veronderstelde ouderlijke bijdrage lenen bij DUOof meer gaan bijverdienen. De mogelijkheid tot het bijlenen van deveronderstelde ouderlijke bijdrage geldt nu reeds voor allestuderenden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK