Duurzaamheid in perspectief

Nieuws | de redactie
1 maart 2011 | Duurzaamheid gaat allang niet meer alleen om klimaatkwesties of groen ondernemen. Dat bleek tijdens het congres ‘Finance and Sustainability’ op Avans Hogeschool met onder andere Jan Kees de Jager en Willem Vermeend. “De enige bank die ik vertrouw is de vensterbank”, legde De Jager met een ‘Rotterdamse wijsheid’ het huidige probleem in de financiële sector bloot.

“De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt hoe weinig weeigenlijk weten over financiële zaken. Het vertrouwen in de sectormoet weer terug naar 100 procent en dus moeten bankenverantwoordelijkheid en transparantie tonen. Duurzaamheid ishoudbaarheid op de lange termijn boven gewin op de korte termijn”,stelde de minister en dat moet dan ook het beleid van de financiëlesector zijn. Zijn  actuele ‘eigendom’, ABN Amro, kan dan ookrekenen op extra controle op het gebied van duurzaam ondernemen, zokondigde hij ondubbelzinnig aan. “Laat banken maar uitleggen entonen wat ze doen.”

De financiële aspecten van duurzaamheid komen naar voren in hetlectoraat waar het deze middag in Breda allemaal om draait. HesselAbbink Spaink wordt lector Finance and Sustainability engaat zich in deze functie specifiek richten op het financiëlebelang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het negeren vanMVO-onderwerpen leidt tot financiële risico’s: een goede naam komtte voet en gaat te paard.” 

Inzake het belang van een goede naam voor bedrijven, kendeoud-minister Willem Vermeend ook een belangrijke rol toe aan desociale media. “Je imago kan vandaag goed zijn en morgen weerslecht. Internet, en vooral social media, kunnen bedrijven maken ofbreken. Wie dat nu nog niet beseft, is een dombo. En er zijn nogteveel dombo’s in de financiële wereld.” Overigens blijkt uitonderzoek van ScienceGuide, dat ook in het Nederlandse HOnog veel te winnen valt op gebied van social media gebruik. 

“Duurzaamheid heeft ook met de manier waarop je kijkt en werktte maken”, zo vatte CNV-voorzitter Jaap Smit het duurzaamheidsdebateigenlijk samen. Hij betrok hierin ook de pensioenleeftijd in dediscussie. “Als we de pensioenleeftijd willen verhogen, moeten weook zorgen dat mensen gezond en vitaal die pensioenleeftijd kunnenbereiken.” Duurzaam omgaan met mensen, werd daarmee een nieuwaspect in het brede kader van maatschappelijk verantwoordondernemen. 

De nieuwe lector om wiens werk en onderzoeksopdracht de middaguiteindelijk draaide gaf aan dat duurzaamheid van groot belang isin de houdbaarheid van ondernemen. “Duurzaamheid voorkomt dat deblinde vlek te groot wordt.” Avans-voorzitter Paul Rüpp liet in hetdebat weten dat duurzaamheid in alle geledingen van de hogeschoolwordt nagestreefd. “Het is onderdeel van alle curricula. We moetenons steeds bewust blijven van wat duurzaamheid gaat betekenen inelk opleidingsdomein en in elke professie waar wij mensen vooropleiden.” 

Dat sprak ook De Jager aan, zo bleek na afloop van de discussie.In het nagesprek met ScienceGuide was hij erg te spreken overinitiatieven als de duurzaamheid-benchmark bij de Hogeschool Rotterdam. Hogescholen en onderzoeksinstitutenkunnen volgens hem met gebruik van zulke instrumenten nog meerinspelen op de mogelijkheden op dit terrein. 

“Er zijn voor duurzame initiatieven van bedrijven ook fiscaalverschillende mogelijkheden voor impulsen en ondersteuning.Hogescholen werken veel met bedrijven samen en kunnen de handen ookdaar met hen ineen slaan. Bovendien hebben HO-instellingen ook zelfmarktgerichte onderdelen. Die zouden als duurzame ondernemingen ookzich op zulke mogelijkheden kunnen richten. Ik heb zulke regelingendaar voor en het is dus goed als ook hogescholen daar iets aanhebben.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK