Excellent leraarschap onder de loep

Nieuws | de redactie
11 maart 2011 | Excellentieprogramma's voor leraren zijn er op HBO- en WO-niveau. Maar zijn die programma's inhoudelijk wel op elkaar afgestemd? Om een succesvolle dialoog op gang te brengen is er op 4 april in Gouda de conferentie Practice what you teach.

Er is een keur aan excellentieprogramma’s die van hetleraarschap weer een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardigberoep moeten maken. Initiatieven als ‘Eerst de Klas‘ en de ‘educatieve minor‘ worden ook door de overheid gesteund enook in het HBO wordt ingezet op excellentie.   

Dialoog tussen deze verschillende onderwijstrajecten vindtmomenteel nog niet veel plaats. En dat terwijl er toch onderlingveel geleerd kan worden. Driestar Hogeschool en Hogeschool EdithStein organiseren daarom in het kader van de Sirius Carrousel eenconferentie voor de onderwijssector om deze discussie op gang tebrengen. 

Doel van de conferentie is de discussie op gang brengen tussenpabo’s met een excellentieprogramma en academische pabo’s. Aan dehand van de werkvormen ‘open space’ en ‘waarderend onderzoek’ zal worden verkend welkeprincipes onderscheidend en verbindend zijn en vooral wat beideprogramma’s van elkaar kunnen leren.

Uitgangspunt van de conferentie is het Droste-effect.Het zorgen voor een consistente aanpak in alle lagen van hetonderwijs. “Daarom is het erg belangrijk dat de deelnemers aan deconferentie uit alle lagen van de onderwijsketen afkomstig zijn. Opdie manier worden de Droste-principes al tijdens de conferentie inde praktijk gebracht.”

De principes van Droste zullen tijdens de conferentie nietalleen zichtbaar worden gemaakt in het programma.Chocoladefabrikant Droste is bereid gevonden om de conferentie op4 april in Gouda te sponsoren.

Het programma van de conferentie ziet er als volgtuit:

09.30 – 10.00 uur
Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.30 uur
Welkomstwoord door Rens Rottier, voorzitter College van BestuurDriestar Hogeschool
Uitleg werkvorm ‘open space’ door Tom Oosterhuis

10.30 – 12.00 uur
Werkvorm ‘open space’
Verslaglegging door studenten van Hogeschool Edith Stein enDriestar Hogeschool

12.00 – 13.00 uur
Lunch
De studenten delen hun bevindingen met de twee lectoren en drs.Ferry de Rijcke

13.00- 14.30 uur
Uitleg werkvorm ‘waarderend onderzoek’ door dr. Karim Benammar’waarderend onderzoek’ met de studenten als facilitators
De twee lectoren en drs. Ferry de Rijcke bereiden dewetenschappelijke verdieping voor

14.30 – 14.45 uur
Pauze met koffie en thee

14.45 – 15.30 uur
Wetenschappelijke verdieping van de opbrengst van de open space

15.30- 15.50 uur
Presentatie van de werkende principes uit het waarderend onderzoekdoor de studenten en Tom Oosterhuis

15.50- 16.00
Afsluiting door drs. Henk Mulders, voorzitter College van BestuurHogeschool Edith Stein

16.00 uur- 17.00
Borrel

Het volledige programma van de conferentie vindt u hier, de flyer is hier te zien.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK