Gaddafi-connectie fataal voor Londen

Nieuws | de redactie
4 maart 2011 | De directeur van de London School of Economics, Sir Howard Davies, is noodgedwongen afgetreden. De banden die de Universiteitsvoorzitter onderhield met de familie Gaddafi blijken zo omstreden dat hij niet te handhaven is.

 

De connecties van de familie Gaddafi met deLSE hielden niet op bij het promoveren van de zoon van de Libische leider. Er blijkt ookfinancieel sprake te zijn van verbondenheid. Zo ontving de LSE vande Gaddafi’s maar liefst 1,5 miljoen pond uit diens ‘charitablefoundation’en een opdracht voor de bijscholing van Libischetopambtenaren van ruim 2 miljoen pond.

Ook was Davies actief als financieel adviseurvan het ‘sovereign wealth fund’ van het Libische regime, waarin degrote olie-inkomsten als een soort spaarpot voor de lange termijnen investeringen in bedrijven wereldwijd zijn opgepot. Voor dezefunctie ontving Davies jaarlijks £50.000. Genoeg reden omdoorgaan in deze functie onhoudbaar te maken.

Sir Howard Davies geeft toe dat hijinschattingsfouten heeft gemaakt, maar ontkent dat deonafhankelijkheid van de London School of Economics ooit op hetspel heeft gestaan. The school will recover…but it will recover more quickly if I accept the responsibility fortwo errors of judgement.”