Games in Rotterdam thuis

Nieuws | de redactie
14 maart 2011 | De Hogschool Rotterdam is gastheer voor de nationale 'oploop' van de professionele gamingindustrie. Studenten Mediatechnologie en CMV worden daarbij betrokken, bijvoorbeeld om er voor zorgen dat de games en het verhaal daarin goed aansluiten bij de belevingswereld van de speler.

Vrijdag 1 april is de hogeschool het toneel voor de Nederlandsegamesector, als de Dutch Games Association de DGA dag in hetPaviljoen houdt. Deze jaarlijkse dag is een evenementvoor  professionals uit de Nederlandse gamingindustrie. DeDutch Games Association is de officiële vertegenwoordiging van degamessector in Nederland en heeft als doel een gezond klimaat teschepen voor de Nederlandse gamessector.

Ieder jaar organiseert de Dutch Games Association een DGA-dag.Dit jaar dus in het nieuwe Paviljoen van Hogeschool Rotterdam alslocatie met veel mogelijkheden op multi-mediagebied. Doel van deDGA dag is kennisdeling en netwerken. De dag zal daarom bestaan uitworkshops, onderverdeeld naar specialisme, plenaire spreekbeurtenen paneldiscussies. Daarnaast is er een expositie waarindeelnemers hun nieuwste producten of diensten aan de aanwezigenkunnen tonen.

Studenten van de opleidingen Mediatechnologie en CMV wordenbetrokken bij de dag. Studenten Mediatechnologie gaan aan de slagom de games te programmeren. CMV-studenten zullen er voor zorgendat de games en het verhaal daarin goed aansluiten bij debelevingswereld van de speler.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK