Geen taboe voor WO

Nieuws | de redactie
7 maart 2011 | Moet de studiebeurs verdwijnen om de universiteiten te financieren? UvA-voorzitter Karel van der Toorn noemt "geen enkel alternatief taboe." Zelfs de toegankelijkheid niet, hoewel deze hem "zeer wezenlijk, zelfs heilig" is.
In reactie op berichten dat de universiteiten het kabinet allerleiverschillende suggesties willen doen om te bezuinigen op het HOerkent Karel van der Toorn dat men bijna elk denkbaar scenario nulangs loopt. “Als we alternatieven zoeken voor de bezuinigingenwaar de universiteiten in de komende jaren mee te maken kunnenkrijgen als de plannen van het kabinet onverkort doorgaan, dan vindik het begrijpelijk dat je ook alle alternatieven de revue laatpasseren en geen enkel alternatief op voorhand al taboe verklaart,”zegt hij in Folia.

De consequenties van de voorliggende maatregelen van het kabinetzouden volgens Van der Toorn zo fataal zijn, dat menook “onorthodoxe maatregelen” moet overwegen om uit teproblemen te geraken. Bij een afschaffing van de SF in haar huidigevorm zou OCW de voorzienebezuiniging kunnen realiseren zonder het HO tetreffen in zijn primaire processen. “Ik zeg niet dat ik dit voordit alternatief ben, maar je moet wel een denkruimte creëren omalle mogelijkheden te verkennen die nodig zijn om de schadelijkeeffecten van dit regeringsbeleid voor de universiteiten tebeperken.” 

De universiteiten zouden in hun heterodoxie -een begrip dat debijbelwetenschappers Van der Toorn en Noorda vast kennen- zelfsnadenken over het aanbrengen van een instroomstop.  “Detoegankelijkheid van het hoger onderwijs is voor mij zeerwezenlijk, zelfs heilig. Dat is een zeer gevoelig onderwerp voorstudenten en ook voor mij. Maar als er geen maatregelen komen om degroei van het aantal studenten te bekostigen, dan wil ik deminister toch graag confronteren met de consequenties daarvan. Wemoeten iets bedenken om de grootste puinhoop die dit kabinetcreëert, te vermijden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK