HBO op zoek naar excellentie

Nieuws | de redactie
9 maart 2011 | Het excellentieonderwijs in het HBO zit in de lift. Dat blijkt uit de eerste cijfers van onderzoek van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving van de Hanze Hogeschool. “Het HBO is op een zoektocht om een cultuur van excellentie te creëren. De resultaten laten succesvolle routes zien.”

Marca Wolfersberger leidt het lectoraat en voert opdit moment het onderzoek ‘Excellentieprogramma’s in het HBO2009-2010’ uit in samenwerking met de UU. De eerste cijfers latenzien dat veel hogescholen bezig zijn met excellentie. “Van de 41hogescholen zijn er 17 hogescholen die in het collegejaar 2009-2010één of meerdere excellentieprogramma’s aanbieden. Daarnaast zijn op14 hogescholen op dit moment programma’s in ontwikkeling.”

Op 19 hogescholen was in het collegejaar 2009-2010 nog geensprake van een ontwikkeling in het aanbieden vanexcellentieprogramma’s. Het aantal studenten in het HBO datdeelneemt aan één van de excellentieprogramma’s is 644, 0,17% vande gehele studentenpopulatie in het HBO.

Alle cijfers van de excellentieprogramma’s in het HBO en hetaantal deelnemende studenten zijn hier te vinden. De rapportage vanWolfersberger is een voorpublicatie. “Verdere analyses van degegevens volgen in het volledige rapport. Daarin komen ondermeer deinhoudelijke karakteristieken van de verschillende opleidingen perinstelling aan bod, alsmede de grootte en honorering en devergelijking met universitaire programma’s.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK