Hoe bouw je een duurzame campus?

Nieuws | de redactie
31 maart 2011 | De nieuwe Stadscampus Coolhaven van de Hogeschool Rotterdam moet een ‘duurzaam baken in de binnenstad’ worden. Een speciaal computerprogramma moet de hogeschool vanaf het begin begeleiden in een duurzaam bouwproces. “Hogeschool Rotterdam maakt de onderwijslocaties steeds duurzamer. Op de stadscampus willen we dat meteen vanaf de start meenemen in de bouwplannen.”

Paulette Verbist, projectleider van Stadscampus Coolhaven isenthousiast over de ‘digitale tool’, ontwikkeld door de TU Delft enAgentschap NL, die de hogeschool op basis van gemaakte keuzeseen toekomstbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid. “Het mooieaan deze webtool is dat het dwingt tot het bepalen van eenrichting. Daarnaast geeft het inzicht in nieuwe kostenbesparendemogelijkheden zoals het creëren van virtuele gemeenschappen waarstudenten van verschillende onderwijsinstellingen samen lessenkunnen volgen. Hiervoor moet je dus verregaand samenwerken metonderwijspartners” 

De Hogeschool Rotterdam is de eerste hoger onderwijsinstellingdie gebruik gaat maken van het computerprogramma waarin deconsequenties van duurzame toepassingen, als windenergie, gebruikvan regenwater en biologisch voedsel, direct zichtbaar worden.Keuzes waar de Hogeschool Rotterdam voor staat in de ontwikkelingvan een duurzame stadscampus, ziet ook Verbist, die hoopt dat de’tool’ ook andere instellingen inspireert tot de ontwikkeling vaneen duurzame organisatie. 

De keuze van de Hogeschool Rotterdam voor duurzame ontwikkelingvanaf de start is een logische. De hogeschool timmert al langer aande weg op dit gebied, bijvoorbeeld door deel te nemen aan hetRotterdam Climate Initiative. Uit recent onderzoek is tevens gebleken dat ook dehuidige onderwijsgebouwen goed scoren op duurzaamheid afgezet tegenvergelijkbare organisaties.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK