Islamofobie: feit of fictie?

Nieuws | de redactie
23 maart 2011 | Is er daadwerkelijk sprake van islamofobie in Nederland of is dit valse beeldvorming? De publieke opinie ten aanzien van de islam en moslims lijkt te zijn verhard in de afgelopen jaren, maar is dat eigenlijk wel zo? Op 31 maart vindt daarover een debat plaats op de Universiteit van Tilburg.

De angst in de westerse wereld voor de islam lijkt groterdan ooit. De media wordt selectieve berichtgeving en hetveralgemeniseren van negatieve aspecten van minderheidsgroepenverweten. Critici zijn weer van mening dat moslims slecht tegenkritiek kunnen en vindt dat journalisten gewoon hun werk moetenkunnen doen.

Op 31 maart zullen Journalist Frans Verhagen en prof. dr. BülentSenay van de Turkse ambassade onder leiding van de Tilburgsearabist Jan Jaap de Ruiter in het Dante-gebouw van de UvT in debatgaan over wie er in deze discussie gelijk heeft, of de beeldvormingrond de islam en moslims wel of niet klopt en wat er gedaan kanworden om dit te veranderen.

Bülent Senay is counsellor sociale en religieuze zaken voorTurkije op de ambassade in Den Haag. Hij is professor in dereligiegeschiedenis waarin hij onder andere les geeft op de VU inAmsterdam over de geschiedenis van het Islamitisch denken. Zijntegendebater is Frans Verhagen. Hij publiceerde begin 2010 het boekHoezo mislukt? De nuchtere feiten over de integratie inNederland, waarin hij de historische oorsprong van Nederlandseintegratiedebat duidt.

Het Symposium ‘Islamofobie: Valse Beeldvorming?’ dat wordtgeorganiseerd door het Center for Science and Values van de UvT enStichting Nieuwe Brabantse Academici staat onder leiding vanUvT-arabist Jan Jaap de Ruiter. Hij onderzoekt in Tilburg metname de rol en status van de Arabische taal en de islam inWest-Europa en Marokko.

Meer informatie over het debat vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK