Medische life sciences klimmen op

Nieuws | de redactie
14 maart 2011 | De Nederlandse life sciences health sector, die zich richt op biotechnologie in de gezondheidszorg, klimt op tussen de global top clusters. De groei van het aantal producten in ontwikkeling is hoger dan in de meeste top clusters en het aantal private investeringen groeit extreem. Toch blijkt het voor veel bedrijven nog moeilijk om door te groeien.

Dit staat in de Life Sciences Outlook 2011, vandaag gepresenteerd door LifeSciences & Health en The Decision Group. In dezejaarlijkse benchmark/ranking wordt het Nederlandse cluster opdit gebied vergeleken met zeven internationale topclusters. Deoutput is gemeten op basis van aantal producten, omzet, aantalbedrijven, werkgelegenheid, publieke- en externe privateinvesteringen.

Nederland scoort in vergelijking met de topclustersbovengemiddeld wanneer het gaat om omzet en private investmentsraised. De zeven clusters waarmee Nederland is vergeleken zijnregio Boston, regio San Diego, regio Research Triangle Park (USA),Groot-Brittannië, Zwitserland, Medicon Valley (Zweden enDenemarken) en regio München. De regio Boston presteert over degehele linie het best.

Viervoudige groei privateinvesteringen

De ontwikkeling van de Nederlandse life sciences health sectorblijft niet achter bij de internationale top. De groei in hetaantal producten en de private investeringen is zelfs hoger dan inde meeste topclusters. Opmerkelijk is dat het aantal privateinvestments raised in 2009 in vergelijking met 2008 bijnaverviervoudigde naar 622 miljoen euro.

Willem de Laat, managing director van LSH, zegt hierover ondermeer: “Nederlandse life sciences bedrijven zijn goed in het sluitenvan deals met big pharma, bij 5 van de top 10 deals in Europa waseen Nederlands bedrijf betrokken. Hieruit blijkt dat Nederlandaantrekkelijk is voor buitenlandse partijen, absoluut een teken datwe op de goede weg zijn.”

Het aantal producten in ontwikkeling steeg van 93 in 2008 naar104 in 2009. De grootte van de Nederlandse life scienceshealth sector, in banen en bedrijven, is stabielgebleven. Hij nam ondanks de economische crisis zelfs toe in2009. De Life Sciences Outlook voorspelt echter dat de potentiëlesluiting van Organon en Abbott grote impact zal hebben op hetaantal banen (daling van 11 %) en de omzet (daling van 21%) vande sector.

FES-stop helpt niet

Ook het stopzetten van de FES subsidies zal de sector naarverwachting beïnvloeden. Willem de Laat: “Nederland is goed op weg,maar het op peil blijven van de kennisinfrastructuur is essentieelvoor een sterk cluster. Terwijl de landen om ons heendoorinvesteren in tijden van economische crisis, zakken de publiekeinvesteringen in Nederland ver weg.”

In opdracht van het Life Sciences & HealthInnovatieprogramma  doet The Decision Group jaarlijksonderzoek naar de positie van het Nederlandse life sciences enhealth cluster in vergelijking met de internationale top. Gekekenwordt naar de prestatie en vooruitgang op zes verschillendevlakken: aantal producten, omzet, aantal bedrijven,werkgelegenheid, publieke- en private investeringen. De basis voordeze Outlook is een uitgebreide database waarop bedrijfsnivo dezegegevens verzameld zijn.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK