Megabedrag voor nano-onderzoek

Nieuws | de redactie
8 maart 2011 | NanoNextNL krijgt €125 mln voor micro- en nanotechnologisch onderzoek. Meer dan 100 bedrijven en kennisinstellingen leggen daar €125 mln bij. Voorzitter Dave Blank is verguld: “Nederland heeft een leidende positie op het gebied van de micro- en nanotechnologie en nu kunnen we onderzoek voortzetten en verbreden richting toepassingen en producten.”

Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft de door hetkabinet eerder toegezegde 125 miljoen euro voor micro- ennanotechnologisch onderzoek in Nederland in de vorm van eencommitteringsbrief officieel aan het consortium ter beschikkinggesteld. Het onderzoeksprogramma kan nu daadwerkelijk van startgaan. Het Kabinet had het geld reeds gereserveerd op basis van hetgoedgekeurde programmavoorstel “Towards a Sustainable and OpenInnovation Ecosystem”. Dit werd ingediend binnen het FondsEconomische Structuurversterking High-Tech Systems & Materials(FES-HTSM) in 2009.

Stichting NanoNextNL is de penvoerder namens het consortium, datzich richt op onderzoek en toepassing van nieuwe ontwikkelingen ophet gebied van de micro- en nanotechnologie. Door het initiëren enbegeleiden van onderzoeksprojecten wil NanoNextNL een duurzaam enconcurrerend open innovatie-ecosysteem creëren, dat nieuwebedrijfskansen, innovatieve producten en kennisinfrastructuurbiedt.

Voorzitter van NanoNextNL, prof. dr. Dave Blank, reageertverheugd: “Nederland heeft een leidende positie op het gebied vande micro- en nanotechnologie in ‘high tech’ systemen en materialen.Met de definitieve toekenning van de subsidie kunnen we huidigonderzoek voortzetten en verder verbreden richting toepassingen enproducten. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingengaat NanoNextNL een bijdrage leveren ten aanzien van uitdagingen ophet gebied van gezondheid, voeding, energie en schoon water.Risicoanalyse en impact van nanotechnologie zijn eenbelangrijk onderdeel van dit onderzoeksprogramma.”

Door op dergelijke micro en nano schaal onderzoek te doen,kunnen resultaten en technologieën breed worden toegepast.NanoNextNL richt zich op onderzoek binnen tien thema’s: Energie,Nanomedicine, Schoon Water, Voedsel, Beyond Moore(Nano-electronica), Nanomaterialen, Bionanotechnologie,Nanofabricatie, Sensoren en Risico analyse & impact vannanotechnologie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK