Minder leraren voor meer geld

Nieuws | de redactie
3 maart 2011 | De Lerarenbeurs wordt opgetrokken tot €7.700, maar er worden er nu minder verstrekt. De beurs helpt Pabo-studenten die door willen studeren met de vergoeding van collegegelden. “Wij zijn blij dat het ministerie inziet dat mensen in de problemen komen door de veel hogere instellingscollegegelden, maar vinden eigenlijk dat daardoor het budget verruimd had moeten worden”, aldus de AOb.

Om bijscholing in het leraarschap te bevorderen geeft hetministerie van OCW jaarlijks Lerarenbeurzen af aan docenten in POen VO die zich verder willen ontwikkelen of die de overstap vanbasis- naar middelbare school willen maken. De wet van oud-ministerPlasterk om de kosten voor een tweede bachelor of master door deinstellingen te laten bepalen heeft deze overstap fors duurdergemaakt. Reden voor het ministerie om de hoogte van de beurs teverdubbelen.

Aan de het totaalbudget dat OCW uittrekt voor de Lerarenbeurswordt echter niet getornd, waardoor er naar verwachting komend jaarzo’n duizend beurzen minder verstrekt gaan worden. “Liever zien wijeen uitzonderingspositie voor alle onderwijsopleidingen bij hethogere collegegeld, zodat iedereen daar makkelijk aan kan beginnenzonder uitzonderlijk hoge kosten. Dat is beter voor deonderwijsarbeidsmarkt”, AOb-bestuurder Martin Knoop weten. De beursvoorziet nu dus in de verhoogde collegegelden, maar is voor eenkleinere groep beschikbaar. En dat, terwijl de doorstroom vanleerkrachten nu al ondermaats is.

uit SBO-onderzoek blijkt dat de verhoogdecollegegelden nu al een structureel probleem vormen voor dedoorstroming op de onderwijsarbeidsmarkt. Zo zullen lerarenbasisonderwijs lang niet altijd een beurs weten te bemachtigen ophet moment dat zij de overstap naar het voortgezet onderwijs willenmaken, maar nu van die carrièrestap afzien als zij daarvoorbedragen tot 7.700 euro per jaar moeten gaan betalen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK