Nieuwe bestuursvoorzitter UMC Radboud

Nieuws | de redactie
29 maart 2011 | Melvin Samsom wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. “Onder mijn leiding zal het UMC zich doorlopend blijven vernieuwen om vooraan te lopen in een sterk veranderende wereld”, zegt Samson.

Samsom is sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur van het UMC StRadboud en is daarbinnen op dit moment in het bijzonder belast metde portefeuille patiëntenzorg. In de afgelopen vier jaar heeftMelvin Samsom zich volgens het Bestuur van de Stichting KatholiekeUniversiteit (SKU) gemanifesteerd als een krachtig bestuurder diegrote waardering oogst, zowel binnen als buiten het UMC St Radboud.Binnen het veranderingsproces lag zijn focus vooral op hetstimuleren van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid waarvoor doorde Raad van Bestuur het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit enVeiligheid werd opgericht.

Met de benoeming van Melvin Samsom tot bestuursvoorzitter breekteen volgende fase aan in het veranderingsproces ‘Beter Worden inhet Radboud!’, waar Emile Lohman het initiatief voor had genomeneen toppositie binnen de UMC’s in Nederland te bemachtigen. De SKUgeeft aan Lohman zeer erkentelijk te zijn voor de doortastendewijze waarop hij het UMC St Radboud door een moeilijke periodeheeft geloodst en het UMC opnieuw op de kaart heeft gezet.

Na de planontwikkeling, de implementatie en de uitbouw komt nude fase van de verfijning en verdieping. Samson: “Onder mijnleiding zal het UMC St Radboud zich doorlopend blijven vernieuwenom vooraan te lopen in een sterk veranderendewereld.”  

SKU-voorzitter Loek Hermans zegt verheugd te zijn met debenoeming van Melvin Samsom die geheel past in de volgende fase vanhet veranderingsproces. “We hebben Samsom de afgelopen jaren lerenkennen als een vooruitstrevende persoonlijkheid en zijn blij datbinnen de Raad van Bestuur een opvolger voor Lohman is gevonden.Samsom’s benoeming is veelbelovend voor de voortzetting van deingezette koers binnen het UMC St Radboud”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK