Nieuwe cheffin Amsterdams conservatorium

Nieuws | de redactie
7 maart 2011 | Janneke van der Wijk wordt de nieuwe directeur van het Conservatorium van Amsterdam. Zij is op dit moment directeur van Muziek Centrum Nederland (MCN).
Janneke van der Wijk werd in 2008 de eerste directeur van MCN,het landelijke sectorinstituut voor de Nederlandse professionelemuziek. Zij was vanaf 2007 als directeur/kwartiermaker nauwbetrokken bij de totstandkoming van het centrum, waarin Donemus,Gaudeamus, het Nationaal Pop Instituut, de gezamenlijkejazzinstellingen en de Kamervraag zijn gefuseerd.

In korte tijd is MCN onder haar leiding een succesvol instituutvoor de Nederlandse muzieksector geworden met nationale eninternationale uitstraling. Van 2005 tot 2007 was Van der Wijkdirecteur van de Kamervraag en daarvoor werkzaam bij de overheid indiverse functies.

Van der Wijk is onder andere actief in de Europese organisatievan conservatoria en het netwerk Chamber Music Europe, waarvan zijeen van de oprichters was. Zij studeerde Muziekwetenschap enPedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijstudeerde af op een onderzoek naar de geschiedenis van hetAmsterdams Conservatorium en de professionalisering van hetNederlands muziekleven tot 1940.

Het College van Bestuur van de AHK is verheugd “datwe met Janneke van der Wijk een directeur voor het Conservatoriumvan Amsterdam hebben gevonden die met zowel daadkracht als tactdiverse maatschappelijke en culturele instituten succesvol heeftvormgegeven en geleid. Zij is vertrouwd met de hele breedte van demuzieksector en beschikt over een uitgebreid netwerk. We zijn ervanovertuigd dat zij een zeer goede en verbindende directeur voor hetconservatorium zal zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK