Nuffic: vervang AIO’s

Nieuws | de redactie
25 maart 2011 | Nuffic-directeur Sander van den Eijnden ziet weinig kans om Nederlandse topopleidingen als de researchmasters in het WO krachtig te positioneren in het buitenland. Het ontbreekt hem aan geld voor beurzen, zo stelde hij op het NVAO-seminar over deze masters.

Bij de analyse van het succes van de researchmasters viel op dater relatief weinig gedaan wordt om deze Engelstaligeonderzoeksopleidingen wereldwijd te promoten. Sommigen van dezeresearchmasters slagen daar niettemin zelf zeer behoorlijk in,zoals bleek bij de hersenonderzoekers in Maastricht. De Nuffickreeg in het debat dan ook de vraag voorgelegd of zij hier nietmeer werk van zou kunnen maken.

Directeur Sander van den Eijnden gaf aan dat hij daarvoor nietgenoeg beurzen ter beschikking heeft. Extra geld ziet hijvooralsnog niet komen. Maar om meer beschikbaar te krijgen, ookvoor de promotie van de researchmasters, wist hij nog wel een bronvan middelen. “Vervang de AIO’s door een systeem van bursalen.” Dathiermee de financiering van onderzoeksassistenten in gevaar zoukomen, leek hem niet zo’n bezwaar. Het accent ligt in debekostiging van het onderwijs in Nederland volgens hem toch al teveel op algemene financiering: “Wij stoppen in Nederland liever onsgeld in rugzakjes dan in beurzen.”

TU Eindhoven-collegelid Jo van Ham zag maar weinig in dezegedachte. Hij maakte zich eerder zorgen over de aanstaandeverdwijning van 2000 promotieplaatsen door het wegvallen van deFES-middelen. Hij vreest dat het succes van de researchmaster zo’beloond’ wordt met het afkappen van de promotieplaatsen waar dezeopleidingen nu juist voor bedoeld waren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK