Selectie: al voor de poort begeleiden

Nieuws | de redactie
2 maart 2011 | De langstudeerboete legt bij studenten extra druk op in het kiezen van hun studie. Tegelijk moeten de instellingen hun rendement en uitval veel scherper bewaken. Voor beide is het daarom van belang te weten wat de redenen zijn voor uitval. En die treedt al vroeg in de studie op. Onderzoek van de HAN laat zien dat het beeld dat studenten van de opleiding hebben vaak niet klopt.

In deze hogeschool is onderzoek gedaan onder studenten die al inhun eerste jaar met hun studie stoppen. Persoonlijke situatiesliggen het meest ten grondslag aan het besluit om de studie af tebreken. Ook een verkeerd beeld van de opleiding wordt regelmatiggenoemd. 

Zachte selectie de sleutel

Studenten die net komen kijken op de hogeschool zitten veelal ineen levensfase waarin ze op veel manieren hun weg nog moetenzoeken. Een verkeerde keuze is dan ook snel gemaakt. Steef Woldingais als aansluitmanager verantwoordelijk voor dit onderzoek en zieteen belangrijke rol weggelegd voor de HAN in de begeleiding ensturing van nieuwe studenten.

“De HAN heeft de maatschappelijke opdracht om goede engemotiveerde professionals aan de arbeidsmarkt af te leveren. Dieverantwoordelijkheid begint vóór de poort en loopt door tijdens hettoetreden tot de arbeidsmarkt en het verder leren alsprofessional.” Selecteren én begeleiden zijn van groot belang inhet ontwikkelingsproces van studenten.

Woldinga ziet in dat verband ook aan de poort een rol vooronderwijsinstellingen, zij het niet in de vorm van strengeselectie. “Harde selectie is wettelijk bepaald en extraselectiemiddelen zijn soms nodig, maar in zachte selectie met eenzelfsturende rol van de student ligt naar mijn mening de sleutelvoor het terugdringen van hoge studie-uitval in de toekomst.” Demening van Woldinga zit daarmee dicht aan tegen het pleidooi vanstudentenorganisaties als het ISO, dat al langer pleit voor veelmeer nadruk op matching tussen student, opleiding en instelling.Ook het advies van veerman wijst daar op.

Al sturen op de havo

De aansluitmanager van de HAN ziet in de verbetering vanstudiekeuzes ook al een sturende rol weggelegd voor het HBO op hetniveau van de havo en de curricula daarvan. Hij acht het dan ook “van belang te werken aan aansluiting door bijvoorbeeld hetberoepsgericht werken op het havo te stimuleren, zachte selectiebeter in te zetten en vroegtijdig aandacht te besteden aanmoeilijkheidsgraad.” Begeleiding voor, aan en na de poort dus.

De enquêtes uitgeschreven door het HAN Managementteam schetseneen algemeen beeld van de uitvalredenen.  In het onderzoekzijn de bevindingen van de studieloopbaanbegeleiders nog nietmeegenomen. De exitgesprekken die deze begeleiders houden metuitvallers bieden specifiekere en individuele informatie overwaarom studenten hun studie staken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK