Tongue in cheek hulde voor De Jager

Nieuws | de redactie
22 maart 2011 | Het spoeddebat over de langstudeerboete en de visie van minister De Jager daarbij op ScienceGuide, brengt SP-Kamerlid Jasper van Dijk ertoe te vragen om intrekking van dat voorstel. “Als je ziet dat er zoveel verzet is en als de maatregel eigenlijk ondoordacht is. En als het niet eens hoeft van minister De Jager, is het dan werkelijk alle onrust waard?”

Van Dijk legde de Kamer daarom het volgende betoog voor:

“Voorzitter,

De studieboete van 3000 euro voor langstudeerders blijkt nietnodig te zijn. Op ScienceGuide zegt de minister van Financiën:”Voor mij had die maatregel niet gehoeven, hoor. Deonderwijsspecialisten kwamen er zelf mee, zodat er meer ruimte kwamom te herschikken in de uitgaven. Mij levert die maatregel niets opvoor het tekort. Netto blijft het hetzelfde.”

Talloze studenten worden dus bang gemaakt met een maatregel dieniet nodig was volgens de minister van Financiën. Dat is te zotvoor woorden. Vandaar dit debat. Want hoe zit het nu?Staatssecretaris Zijlstra heeft altijd gezegd dat de studieboetenodig is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Dat kun jelezen in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel. Ik vraagde minister van Financiën om aan de staatssecretaris van OCW uit teleggen dat dit niet klopt.

Daarmee kan het plan van tafel. En dat geldt dan ook voor dekorting op de instellingen van 190 miljoen. Niet alleen vanwege hetbrede verzet onder studenten en docenten, maar ook omdat dezemaatregelen rechtstreeks indruisen tegen de ambitie van Nederlandom tot de top 5 van Kennislanden te horen. Graag een reactie.

Als het plan doorgaat, moeten ongeveer 70.000 studenten perseptember €3000 bovenop het collegegeld betalen. Ook de huidigestudenten moeten eraan geloven: de regels worden tijdens het spelveranderd. Het werpt een enorme drempel op voor studenten zonderrijke ouders. Studenten zullen afzien van verbreding en verdiepingin hun opleiding en ook de uitval zal toenemen. Meer uitval,kortere studies en hogere schulden leiden tot een braindrain.

Daarom vraag ik de coalitie nog eens heel goed na te denken. Alsje ziet dat er zoveel verzet is, en als de maatregel eigenlijkondoordacht is, en als het niet eens hoeft van minister De Jager.Is het dan werkelijk alle onrust waard? Ik vraag het met name aande VVD, die nooit voorstander was van de studieboete.

Nog twee vragen aan staatssecretaris Zijlstra:

-Als de maatregel niet voor de zomer door de kamer komt, wordtdeze dan een jaar uitgesteld?
-Wat vindt u van het onderzoek van de LSVb van 9 maart, waaruitblijkt dat meer dan de helft van de studenten onvrijwilligvertraging oploopt?

Ik bied een kans aan de Kamer. Ik dien een motie in om destudieboete ongedaan te maken. Steun hebben we alvast van deminister van Financiën.

Motie:

Constaterende, dat de studieboete als onderdeel van de WetLangstudeerders ‘niet had gehoeven’ van de minister van Financiën,omdat het per saldo niets oplevert;

constaterende, dat de studieboete van €3000 tot veel onrustleidt omdat een hoge drempel wordt opgeworpen voorstudenten; 

verzoekt de regering de Wet verhoging collegegeldlangstudeerders in te trekken, en gaat over tot de orde van dedag.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK