Vrouwen bungelen onderaan

Nieuws | de redactie
1 maart 2011 | Het aantal vrouwen met een toppositie in de wetenschap is nog altijd schrijnend. Met 12 procent vrouwelijke hoogleraren bungelt Nederland onderaan in Europa. Bestaand beleid om dit te verbeteren wordt in de praktijk niet nageleefd, is de harde conclusie van Marieke van den Brink (Radboud Universiteit). Zij pleit voor strengere controle en consequenties als beleid niet wordt opgevolgd.

In april 2009 promoveerde Marieke van den Brink cum laude aan deRadboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek naar verklaringenvoor het geringe aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Haarproefschrift heeft zij nu uitgewerkt tot het boekHoogleraarbenoemingen in Nederland (M/V). Mythen, feiten enaanbevelingen. Hierin stelt zij dat eerdere aanbevelingen vooreerlijkere benoemingen wel in beleid maar niet in de praktijkworden opgevolgd.

‘Nieuwe hoogleraren worden in de meeste gevallen bijvoorbeeldniet geworven via een open procedure en debenoemingsadviescommissie bestaat in bijna de helft van de gevallenuitsluitend uit mannen – ondanks universitair beleid dat openwerving en een diverse commissie voorstaat.’ Van den Brink pleitdan ook voor het beter naleven van bestaand beleid, het vergrotenvan de controle daarop en consequenties verbinden als beleid nietwordt opgevolgd.

Een andere belangrijke aanbeveling die Van den Brink doet is hetmeewegen van reële onderzoektijd bij de beoordeling van dekwaliteiten van een wetenschapper. Vrouwen hebben vaker eenonderbreking in hun loopbaan en zijn vaker betrokken bijonderwijstaken, waardoor zij in de praktijk minder onderzoektijdhebben dan mannen. Ook pleit Van den Brink ervoor om inzicht ingendermechanismen en andere vormen van bias standaard op te nemenin professionaliseringscursussen voor hoogleraren (zoals cursussen´academisch leiderschap´).

Van den Brink presenteert op 8 maart, tijdens het Congres´Vrouwen in de Spotlight´ in LUX Nijmegen, haar boek. De publicatieis op te vragen door een mail te sturen naar: a.baak@fm.ru.nl of (vanaf 8 maart) te downloaden via www.ru.nl/viw ofwww.sofokles.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK