Wagenings salaris omstreden

Nieuws | de redactie
7 maart 2011 | De PVV wil weten wat OCW vindt van “drie bestuurders van de Hogeschool Van Hall Larenstein [die] kapitalen verdienen voor nog geen drie uurtjes werken per week.”

Kamerlid Harm Beertema vraagt staatssecretaris Zijlstra onder meer:”Deelt u de visie dat het onacceptabel is dat bestuurders vanhogescholen zo buitensporig worden beloond uit belastinggelden? Zonee, waarom niet?” Hij bepleit dat “het overschreden bedraginclusief rente” teruggevorderd wordt en de bewindsman stappen zettegen de Raad van Toezicht. Welke stappen dat zijn is in de vragenvan Beertema niet vermeld.

De bezoldiging bij de hogeschool is onderdeel van het salarisvan de drie collegeleden van de Wageningen UR, waar Van HallLarenstein onderdeel van is. De Wageningse HO-bestuurders staan allanger in de top van salarisontvangers in het onderwijs. Dat komtomdat deze zowel voor de universiteit, DLO, als deverwante HBO-instelling Van Hall Larenstein werken, beargumenteertde raad van bestuur. Ze krijgen bovendien een prestatiebeloningomdat DLO een marktgedreven organisatie is, meldt hetWageningse instellingsmagazine Resource.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK