Alternatief voor biobrandstof

Nieuws | de redactie
11 april 2011 | In het onderzoek naar duurzame mogelijkheden spelen biobrandstoffen een grote rol. In het HAN BioCentre is een giststam ontdekt waarmee het mogelijk is grote hoeveelheden microbiële olie te produceren. De giststam is een zeer kansrijk alternatief voor het verkrijgen van biobrandstoffen.

De biobased economy is in een tijd dat de fossieleenergievoorraden teruglopen en het klimaat verandert actueler danooit. Niet alleen op het gebied van biobrandstoffen, maar ook quaontwikkeling van groene chemie, wordt er in Nederland veelonderzoek gedaan.

In het HAN BioCentre is onderzoek gedaan naar de mogelijkhedenvoor een volwaardige tweede-generatie-brandstof. Daartoe is de mogelijkheid onderzocht om gist op afval van plantaardigeoorsprong te laten groeien. Het blijkt dat er een giststam is dieuitstekend gedijt op dergelijk afval. Dit brengt de productie vanop vetzuur gebaseerde microbiële olie uit gist binnenhandbereik.

Nieuw productieproces economisch rendabel

Het belangrijkste afval van dit productieproces – glycerol enmicrobieel afval – is geschikt voor hergebruik. Dankzij dezemogelijkheid tot recycling kan de productie van deze puurmicrobiële olie (PMO) in de toekomst nagenoeg kostenneutraal zijn.Hierdoor levert het ook een belangrijke bijdrage aan deverduurzaming van de energiehuishouding.

De eerste resultaten van de productie van PMO uit gist zijnveelbelovend. In bioreactoren van 200.000 liter kan op jaarbasismet deze gist per hectare ca. 350 keer meer olie geproduceerdworden dan met de bestaande methoden. Dit komt onder andere dooreen hoge biomassaconcentratie en doordat er geen grote hoeveelheidlandbouwgrond nodig is om PMO te produceren.

Het snelle groeiproces en de mogelijkheid om grote hoeveelhedente produceren, kan PMO tot een economisch rendabel product maken.Bovendien is deze op vetzuur gebaseerde microbiële olie, integenstelling tot ethanol, beter vergelijkbaar met brandstoffen dieaan petroleum gerelateerd zijn. Dat betekent onder meer dat er geengrote en kostbare aanpassingen van de infrastructuur nodig zijn.Reden voor oliebedrijven om de ontwikkelingen op de HAN nauwlettendin de gaten te houden.

Het BioCentre is nu bezig met het vervolgonderzoek naar demogelijkheden voor grootschalige productie. De onderzoekersverwachten – op grond van de huidige fysiologische inzichten –  dat een nog veel hogere PMO-productie haalbaar is. Door degiststam genetisch aan te passen, moet het mogelijk worden dat dezeal zijn energie gaat gebruiken voor olieproductie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK