Betere stages, meer groenpluk

Nieuws | de redactie
6 april 2011 | Studenten geven hun stages betere recensies. Ze geven aan dat ze in de bedrijfsomgeving waar ze komen meer verantwoordelijkheden toegewezen krijgen. Ook worden ze sneller in ‘het diepe’ gegooid. Maar let op: de ‘groenpluk’ lijkt aanzienlijk toe te nemen.

Ruim 850 studenten hebben de afgelopen twee maanden deelgenomenaan het onderzoek van Stageplaza.nl. Daaruit blijkt dat studentenhun stage nu veel beter beoordelen dan 3 jaar geleden. Studentengaven een oordeel over hun stage door middel van een cijfer. In2008 kwam dit gemiddeld uit op een 6,8 en nu scoren de bedrijvenwaar studenten hun stage ervaring opgedaan hebben een 7,6.

Studenten gaven in 2008 aan dat hun kwaliteiten werdenonderschat en ze meer begeleiding vanuit het bedrijf nodig haddenom zichzelf beter te kunnen ontwikkelen. Ook kwam naar voren datstudenten bij een tweede stagekans interessantere werkzaamhedenzouden willen uitvoeren. Dit jaar blijkt dat studenten over hetalgemeen tevreden zijn over de begeleiding die ze krijgen vanuithet stagebiedende bedrijf.

Ze geven aan dat ze veel verantwoordelijkheden toegewezenkrijgen en ze worden sneller in ‘het diepe’ gegooid. Hierdoor lerenze zichzelf beter kennen en ontwikkelen ze zichzelf sneller binnenhet bedrijfsleven. Op deze manier leren ze metverantwoordelijkheden om te gaan en durven ze meer initiatief tenemen, waardoor ze uiteindelijk meer in te brengen hebben tijdenshun stage.

De trend tot ‘groenpluk’ kent ook een verandering, zo laten decijfers zien.  43% van alle studenten kreeg in 2008 een baanaangeboden bij hun stagebedrijf, maar slechts 4% hiervan is op ditaanbod ingegaan. In 2011 is 30% van alle respondenten wel bij hunstagebedrijf aan de slag gegaan. Het feit dat veel meer studenteneen baan aannemen geeft aan, dat ze zichzelf niet alleen bewezenhebben binnen het bedrijf, maar ook dat het bedrijf aansluit op dewensen van de stagiair. Ook lijkt hier het effect van de zorgen omwerkloosheid na de diepe crisis van de voorbije twee jaar een rolte spelen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK