Borging voorbij Inholland

Nieuws | de redactie
28 april 2011 | De nieuwe inspectierapportages laten zien dat het kwaliteitsprobleem in het HBO niet een 'kwestie Inholland' is. In zekere zin zou men zelfs kunnen denken: was het maar zo eenvoudig. De eerste reacties tonen ook een duidelijke terughoudendheid primair Inholland in gebreke te stellen. Het zit dieper en het debat gaat nu ook verder.

Het blijkt dat ook enkele hogescholen los van Inhollandafstudeertrajecten kennen waar vraagtekens bij geplaatst moetenworden. Het rapport ‘Alternatieve afstudeertrajecten en debewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs’ geeft daarheldere indicaties over. De gegevens over vijf opleidingen bij Inholland duiden ereveneens op, dat de interne kwaliteitsborging onvoldoende scherpwist te functioneren. En dat roept onder meer in de Tweede Kamer enbinnen OCW een meer fundamentele vraag op.  

De HBO-raad wijst in een eerste reactie ook op meersystematische problemen. “Alle hogescholen zijn bezig hunregelgeving en praktijk rond examenregelingen en -commissieskritisch tegen het licht te houden.” Probleem is bij dieaankondiging echter wel, dat dit als ‘niets nieuws’ over komt, hoenuttig het op zich ook zal blijken te zijn. Voorzitter Guusje terHorst gaf zulke voornemens bijvoorbeeld twee wekengeleden reeds aan in haar interview met ScienceGuide over de nunoodzakelijke ingrepen.

Gebrek aan vergelijkende analyse

In de kern ligt de vraag nu op tafel van de borging van deborging. Het huidige systeem van accreditatie functioneert op grondvan de veronderstelling dat de interne kwaliteitsprocessen binnenopleidingen, hogescholen en universiteiten professioneel naarbehoren werken. De commissies die de specifieke opleidingenbeoordelen, worden niet meer ingezet om tussen de verschillendeopleidingen vergelijkende analyses te maken. Dat aspect van hetvroegere visitatiestelsel is in toenemende mate weggevallen. Deactuele situatie wijst er op dat dit een ernstig gemis gewordenis.

De VBI’s kijken derhalve alleen naar één specifieke opleiding enmeten deze aan een zeer algemene benchmark. Doordat de individueleopleidingen niet meer binnen hun domein generiek ‘naast elkaargelegd worden’, mist de kwaliteitsborging een comparatief element.Situaties als die nu bij enkele Inholland-opleidingen zijngeconstateerd, zouden bij zo’n vergelijking van resultaten binneneen opleidingsdomein sneller en eerder geconstateerd zijn.

Werk aan de winkel

Nu rijst toch de vraag bij Haagse politici hoe het mogelijk isdat zulke opleidingen geaccrediteerd zijn en daarmee voldoen aan dezogeheten basiskwaliteit van het HBO. Het inspectierapport kondaarom weleens veel minder impact hebben op het veranderingsprocesbinnen Inholland, dan eerder verwacht.

Veel groter kon de impact wel eens zijn op de afspraken diegemaakt moeten worden met het hele HBO en WO bij de doorvoering vanhet rapport Veerman. Profielen zullen immers scherp kwalitatiefgeborgd moeten worden. Werk aan de winkel dus voor de tweeinternationaal samen te stellen profielcommissies voor HBO en WOzoals het drietal Dijkgraaf/Sistermans/Van Wieringen in hun advies suggereren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK