Buurlanden bron van nieuwe leraren

Nieuws | de redactie
4 april 2011 | Het voortgezet onderwijs in Nederland kan profiteren van studenten en leraren uit Duitsland en Vlaanderen, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO). Hogeschool HAN werft bovendien al actief studenten in Duitsland voor de Nederlandse lerarenopleiding Duits.

In opdracht van het SBO heeft het onderzoeksteam van het CAOPgeanalyseerd in hoeverre leraren uit buurlanden een nieuwarbeidspotentieel vormen voor Nederlandse scholen in het voortgezetonderwijs. Ondanks de (verwachte) lerarentekorten in Vlaanderen enDuitsland, blijkt uit recente gegevens dat Vlaanderen en de aanNederland grenzende deelstaten Noord Rijnland Westfalen enNeder-Saksen in Duitsland op dit moment ook te maken hebben metoverschotten aan leraren.

Voor leraren en studenten uit buurlanden heeft het Nederlandseonderwijssysteem diverse aantrekkelijke aspecten. Zo is het salarisvan Nederlandse leraren hoger dan van Vlaamse leraren en groeienleraren in Nederland sneller in hun salaris. Voor Duitse leraren isde Nederlandse onderwijsarbeidsmarkt interessant omdat die nietregionaal is gebonden en omdat scholen in Nederland zelfverantwoordelijk zijn voor de werving in tegenstelling totDuitsland, waar de deelstaten verantwoordelijk zijn.

Studenten uit Duitsland kunnen ook baat hebben bij eenNederlandse tweedegraads lerarenopleiding. Zij hoeven dan geenVWO-diploma te hebben om leraar te worden en in Nederland bestaatgeen numerus fixus. Bovendien duurt deze lerarenopleiding twee jaarkorter dan in Duitsland. Een ander voordeel is dat het Nederlandseonderwijssysteem als minder strak en hiërarchisch wordt beschouwden dat er meer interactie plaatsvindt tussen leraar enleerling.

In het onderzoek wordt tevens aangemerkt dat er nog welobstakels te overwinnen zijn in het benutten van de kansen over degrens. Zo moet rekening gehouden worden met een verschil inonderwijscultuur. Moeten Vlaamse en Duitse docenten hun diploma nogwel in Nederland laten erkennen en zal er gekeken moeten wordennaar het wervingsbeleid in de buurlanden om het potentieel ookdaadwerkelijk te bereiken.

Lees het volledige onderzoek hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK