CDA bespaart hoger onderwijs 19 procent

Nieuws | de redactie
6 april 2011 | De verwarring over de BTW-plicht voor praktijkdocenten en gastdocenten is opgelost. Actie van de CDA’ers Omtzigt en Biskop bespaart ook het hoger onderwijs 19% op de inzet van mensen uit de praktijk, werkveld en expertise van buiten academie en hogeschool.De twee Kamerleden vroegen na noodsignalen uit onder meer het kunstonderwijs enandere vormen van MBO en hoger onderwijs aan staatssecretarisWeekers om een heldere en eenduidige lijn van de overheid. Moet eenhogeschool of universiteit nu wel of niet rekening houden met 19%btw? Dat moet duidelijk zijn en vooral snel verdwijnen, vondOmtzigt – ScienceGuidecolumnist en econometrist van de EUI inFlorence -“Er moet helderheid zijn dat voor dit soort contractengeen BTW in rekening gebracht hoeft te worden. Op onderwijs hef jegeen BTW. Als je op vakmensen, die een paar uur per week lessengeven, wel 19% BTW in rekening brengt, dan jaag je dat soort mensende klas uit. Dat moet dus stoppen.”

Vrijstelling bij erkend onderwijs

Die helderheid heeft hij met collega en onderwijsspecialist inde Kamer Jack Biskop nu verkregen. De wijziging in deBTW-regelgeving per 1 juli 2010 ging over niet erkendberoepsonderwijs, zegt de bewindsman nu en dus “is mij niet bekenddat die wijziging aanleiding is geweest voor onduidelijkheid overde omzetbelastingverplichtingen van zelfstandig werkendedocenten/gastdocenten in het wettelijk erkende beroepsonderwijs.”Niettemin geeft Financiën nu dan toch de gewenste helderheid.

“Zelfstandig werkende docenten/gastdocenten kunnen metvrijstelling van BTW  onderwijs verzorgen aanonderwijsinstellingen die wettelijk erkend onderwijs verzorgen,mits dat onderwijs is ontleend aan het onderwijs dat deonderwijsinstelling zelf verstrekt (de docent neemt als het wareeen stukje onderwijs van de onderwijsinstelling over),” aldusWeekers aan Omtzigt en Biskop.

Geen ontmoediging meer

Op de vraag of hij de opvatting deelt “deze vrijstelling zo ruimmogelijk vastgesteld dient te worden, als mogelijk binnen deEuropese regelgeving, omdat anders het beroepsonderwijs totaalontmoedigd wordt om ervaren mensen en mensen die actief hun vakuitoefenen, als docent aan te trekken en te behouden?” zegt debewindsman: “Ja, bij de btw-vrijstelling voor het wettelijk erkendeberoepsonderwijs en bij die voor het niet wettelijk erkendeberoepsonderwijs wordt de binnen de Europese kaders bestaanderuimte reeds benut.”

Dit betekent concreet dat de instellingen nu mensen uit depraktijk kunnen inschakelen om onderwijsonderdelen over te nemen ente verrijken binnen de curricula die zij aanbieden. Maar dan nutegen een tarief dat 19% minder zwaar hoeft te zijn. In tijden vansoberheid en dreigende kaasschaven vanwege de langstudeerboete isdat een opbeurend gegeven.

Zelfstandig werkende docenten/gastdocenten kunnen ookzelf hun werkzaamheden nog verder minder bureaucratisch maken,zo blijkt uit de antwoorden van Financiën. U vindt het stuk hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK