Duits kennisbeleid haaks op Nederland

Nieuws | de redactie
21 april 2011 | De versnelde bloei van de Duitse economie en de miljardeninvesteringen in R&D en kennisbeleid zijn niet de enige contrasten met Nederland. Bij de collegegelden en het aantrekken van kenniswerkers laten de Duitsers ook zien wat Nederland niet durft of niet ziet.Waar ons land afzakt in de absolute en relatieve investeringenin onderwijs en R&D, zet onze grote buur massief in op kennis.Nederland gaat omlaag met zijn investeringen als deel van het BBP,terwijl het Kabinet-Merkel de uitgaven verhoogt om aanzienlijk testijgen als deel van het BBP met de kennisinvesteringen. Daarvoorwordt € 12 miljard extra ingezet in deze kabinetsperiode van’CDA-VVD’ bij de buren, de CDU met de FDP.

Energiewende

Daar komt nu om twee redenen een groot bedrag bovenop. Bij dehervorming van de bijstand wordt in Duitsland extra geld gestokenin gerichte Bildungspakete. Sociaal-economisch zwakkegezinnen krijgen extra’s om onderwijskosten en opvoedingskosten opte vangen, bijvoorbeeld voor de educatie aan muziekonderwijs envoor bijlessen. De minister van Sociale Zaken krijgt zelfs mot metde gemeenten omdat zij dit te snel zou willen doorvoeren en deaanvragen voor zulke vormingsactiviteiten in een laag tempo binnenkomen en behandeld kunnen worden.

Daarnaast zullen grote bedragen in R&D worden geïnvesteerdom de ‘Energiewende’ te realiseren. Na Fukushima stapt Duitsland inhoog tempo uit de kernenergie en gaat daartoe massaal investeren innieuwe energiebronnen. Dat dit inspeelt op elementen van het bestedat de Duitse wetenschap en technologie te bieden heeft, kan geentoeval zijn.

Afschaffing collegegelden

Terwijl in ons land de collegegelden worden verhoogd en destudiefinanciering wordt ingeperkt, gaat het beleid in Duitslandprecies de andere kant op. Men wil daar meer jongeren stimulerentot meer studie-inzet en zet daartoe extra beurzen in voorexcellente studenten. Dit om hen de ruimte te geven om in plaatsvan bijbaantjes vooral tijd te steken in studieprojecten enonderzoek.

Collegegelden waren in Duitsland al zeer gering of zelfsvolledig afwezig. CDU en FDP wilden de deelstaten meer ruimte gevenvoor eigen beleid om zo extra inkomsten voor investering inonderwijskwaliteit vrij te maken. Bij de recentedeelstaatverkiezingen is echter de trend tegengesteld geworden.Zowel in Noordrijnland Westfalen als Hamburg en Baden-Württemberghebben coalities gewonnen die afschaffing van het collegegeld hoogin het vaandel hebben staan.

Krimp en Canadees beleid

Bij de toelating van kenniswerkers wordt Merkel van twee kantenaangesppord tot verdere versoepeling en proactief beleid. Niet vanlinks mar uit de eigen kring. Allereerst door deministerpresidenten van de deelstaten waar haar CDU regeert. Zijwillen voor de bloei van hun industrie en kenniscentra meer jongetalenten uit andere landen kunnen aantrekken. De inkomensgrenswillen zij daarom kunnen verlagen, conform voorstel van onder meerde CDU-premier van Sachsen.

Ook de liberale coalitiepartner FDP zit op deze lijn. Zijbepleit vooral een soort Canadees beleid van invitatie en ruimtevoor kenniswerkers en jonge ingenieurs. Ook dit terwille van haarachterban in het bedrijfsleven. Dat de demografie hierbij een groterol speelt, is helder. Duitsland ‘krimpt’ en de doorstroom vantalent in het eigen hoger onderwijs -mede door gebrekkigeintegratie van allochtonen- stokt al langere tijd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK