Familiebedrijven en hun toekomst

Nieuws | de redactie
27 april 2011 | Windesheim gaat - met partners uit België - intensief onderzoek doen naar ondernemend bestuur bij MKB familiebedrijven. Het lectoraat Familiebedrijven gaat uit van concrete vragen van ondernemers over de versterking van bestuur en strategische besluitvorming, met als doel daarmee de bedrijfscontinuïteit effectief te ondersteunen en te verhogen.

Kernvraag daarbij is hoe familiebedrijven externe kennis enexpertise in huis kunnen halen met behoud van het specifiekekarakter dat het familiebedrijf eigen is. Dat specifiekekarakter behouden biedt namelijk grote commerciële voordelen, zoblijkt uit eerder onderzoek van het lectoraat.

Liever geen vakmensen van buitenaf

Het onderzoeksproject is gericht op de instrumenten vanondernemend bestuur die een wezenlijke bijdrage leveren aan hetstabieler en toekomstbestendiger maken van familiebedrijven in eenglobaliserende economie. Daarbij valt te denken aan de invoeringvan een Raad van Advies en een familiestatuut.

De terughoudendheid van de ondernemers om vakkundige mensen vanbuitenaf op strategisch niveau in te zetten is traditioneel groot.Toch wijzen ontwikkelingen uit dat de kwaliteit vanbedrijfsprocessen én productie toeneemt als het bestuur van deonderneming op een passende wijze vorm en inhoud krijgt. Een goedeaansluiting op de eigen identiteit en cultuur is daarbij vandoorslaggevende betekenis. Onderzoek toont aan dat de structureleinbreng van externe expertise bijdraagt aan het succes vanfamiliebedrijven door hun netwerk, kennis en ervaring. 

Zwolle, Utrecht en Brussel

Het project wordt onder leiding van Windesheim-lector drs. IlseMatser uitgevoerd in samenwerking met een groep familiebedrijven inde regio Zwolle, de Vereniging Familiebedrijven Nederland en hetCentrum van het Familiebedrijf in Utrecht. Bovendien nemen tweeBelgische partners deel: De Unie van Zelfstandige Ondernemers en deHogeschool-Universiteit Brussel.

Voor de uitvoering van het project gaat het lectoraat met 20ondernemingen aan de slag die een professionaliseringsslag willenmaken door het bestuur van hun bedrijf met behulp van een Raad vanBestuur of een familiestatuut verder vorm te geven. Deonderzoeksresultaten leiden tot de ontwikkeling van een checklistvoor ondernemend bestuur. Tevens wordt naar aanleiding van deuitkomsten een website ontwikkeld met een breed scala aan zinvolleen praktische informatie. 

Op 13 mei a.s. vindt in Zwolle de kick off-bijeenkomst plaats.Tijdens deze bijeenkomst wordt de actuele stand van zaken over hetbestuur van MKB familiebedrijven gepresenteerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK