Fontys-onderzoek gevalideerd

Nieuws | de redactie
21 april 2011 | De validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek van het HBO oordeelt positief over de kwaliteitszorg van het onderzoek bij Fontys hogescholen. Hoewel het kwaliteitszorgsysteem op onderdelen nog in ontwikkeling is is het kader helder.De hogeschool kent een doordachte evaluatiesystematiek waarin debrancheafspraken van de hogescholen als collectief herkenbaarzijn. De VKO is onder de indruk van de uitgevoerde audits door dehogeschool zelf, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

De randvoorwaarden voor kwaliteitszorg binnen Fontys zijngunstig, stellen de validatoren onder leiding van Frans van Vught.De hogeschool stelt voldoende mensen, middelen en tijd beschikbaarom uitvoering te geven aan de kwaliteitsbewaking. De ondersteuningop instellingsniveau is zeer adequaat.

Het feit dat richtlijnen, procedures en formats regelmatigworden geëvalueerd en bijgesteld, geeft vertrouwen in demogelijkheid tot verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. Eenproces waarin continuïteit en consolidatie gepaard zullen gaan metoptimalisatie en ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem.Daarbij is het volgens de VKO vooral noodzakelijk dat wordttoegewerkt naar gemeenschappelijke kwalititeitsindicatoren waarvaneen meer inhoudelijke sturing kan uitgaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK