Geen HBO in topteams

Nieuws | de redactie
5 april 2011 | De boegbeelden waren al bekend, maar afgelopen week werden ook de overige deelnemers van de teams voor de 9 topgebieden door EL&I bekend gemaakt. Opvallend: weer veel mannen en de afwezigheid van vertegenwoordigers van het HBO.
Naast de boegbeelden neemt in ieder topteam iemand uithet Midden- en Kleinbedrijf (MKB), de wetenschap en de overheidzitting. In de keuze voor wetenschappers is ruimte gemaakt voorverschillende hoogleraren en directeuren van onderzoeksinstituten.Voor lectoren uit het HBO is hier echter geen plaats. Ook in hettopgebied creatieve industrie ontbreekt input vanuit de daarvoortoch meest relevante HO-sector, het kunstonderwijs in hetHBO.

Delft, Rotterdam, Wageningen vooraan

De wetenschappers in de topteams zijn dan weer wel redelijknetjes verdeeld over de verschillende Nederlandse universiteiten.De Erasmus Universiteit, de Universiteit Wageningen en de TU Delftleveren ieder twee deelnemers in de topteams. De overige academiciworden geleverd door de Universiteit Twente, VU, UniversiteitLeiden en de Universiteit Utrecht. Onder deze tien bevinden zichtwee vrouwen.

Voor life-sciences is Douwe Breimer benoemd als wetenschapper inhet topteam. De Leidse oud-rector en collegevoorzitter was eerderal betrokken bij het sectorplan in fysica en chemie om dezeonderzoeksgebieden op de Nederlandse universiteiten structureel teversterken. Ook was hij lid van het Innovatieplatform. Zijn terugblik op ScienceGuide op dieperiode en zijn blik op de toekomst van het het innovatiebeleidleest u hier.

Vrouwen uit TNO

Voor het topteam high tech materialen is de voorzitter vanNanoNextNL bij de UTwente, Dave Blank, bereid gevonden. NanoNextNLontving onlangs nog van ELI-minister Verhagen een megabedrag van €125 miljoen  voornanotechnologisch onderzoek.

Regelmatig publicist op ScienceGuide, prof. HenkVolberda  van de RSM bij de EUR, is opgenomen in het topteamvoor het 10e gebeid, de vestiging in ons land vanrelevante hoofdkantoren. Volberda is een van de mensen achter dejaarlijkse ranking van kennisnaties op het World EconomicForum in Davos en daarmee ‘medeveroorzaker’ van de motie-Hamer, metde ambitie de Top 5 weer te bereiken.

De hoogleraren Valerie Frissen (EUR) en Lorike Hagdorn (VU) zijnde enige twee vrouwen uit de wetenschappelijke wereld die zittingnemen in een topteam. Zij nemen plaats in het topteam creatieveindustrie en het topteam logistiek. Beiden zijn werkzaam bij TNO,Frissen op het gebied van strategie, technologie en beleid, Hagdornals directeur mobiliteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK