Groene chemie op de grensgebieden

Nieuws | de redactie
7 april 2011 | De ‘gouden driehoek’ van wetenschap, overheid en bedrijfsleven moet samenwerken om tot innovaties te komen. Dat was de teneur tijdens de presentatie van het rapport van de Wetenschappelijk Technische Commissie (WTC) over de ‘biobased economy’. En die innovatie vindt plaats op de grensgebieden van Verhagens topsectorenbeleid.

 

Alle grote namen van de ‘gouden driehoek’ waren vertegenwoordigdin het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger waar de WTC zijn visie op debiobased economy schetste. Commissievoorzitter Vinus Zachariassewees in zijn toelichting op de drie fases voor de ontwikkeling vangroene chemie: een vergaande integratie van landbouw en chemie.Productie van biomassa door de landbouw en de verwerking daarvantot basischemicaliën voor energie en materialen.  

In het verhaal van de WTC klonk al snel door dat het biobasedeconomy beleid de topgebieden doorkruist, zo erkenden ook deaanwezige sprekers. “biobased economy is een thema met ‘driedubbeleletterwaarde’: het speelt in vrijwel alle topgebieden van ministerVerhagen, sluit aan op de maatschappelijke wens om  draagvlakvan de aarde te respecteren en Nederland staat wetenschappelijkzeer sterk op dit gebied,” constateerde Robbert Dijkgraaf 

De President van de KNAW benadrukte daarbij dat voor eensuccesvolle transitie naar een biobased economy de overheid eenbelangrijke rol speelt. “Je hebt een overheid nodig die zorgt datde hele keten wordt doorlopen. Dat is een fantastische investeringin de stimulering van R&D in Nederland.” 

Het Nederlandse topsectorenbeleid van Verhagen kan daar eenbelangrijke rol in spelen, waren de sprekers het eens. Met nameVNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes sprak zich openlijk uit voorhet topgebiedenbeleid en voegde daar, in lijn met zijn brief over het HO-beleid, aan toe dat daarvoorgrote aanpassingen nodig zijn in de academische wereld die nu nogaf en toe getuigde van een “romantiek die niet meer van deze tijdis.” 

Over de topteams toonde Wientjes zich tevens ergenthousiast. “De gouden driehoek staat model voor de topsectoren.Het is goed dat er geen gigantische Poolse landdag georganiseerdwordt, maar dat er sprake is van kleine topteams.” Bovendien toondehet topgebiedenbeleid volgens Wientjes, dat we “keuzes moeten makenwil je kans maken in de nieuwe wereldeconomie als BVNederland.” 

Ook Chris Buijink, de hoogste ambtenaar van EL&I, benadruktede verwevenheid van de aangewezen topsectoren. Voor de biobasedeconomy zijn in elk geval de sectoren Chemie, Agro-Food en HighTech Materialen sterk met elkaar verweven. Zachariasse stiptevanuit het rapport dan ook aan dat “innovaties ontstaan op deranden van de gebieden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK