I-Labs smaken naar meer

Nieuws | de redactie
15 april 2011 | “We hadden nog niets. Wat gebeurt er als je dat handen en voeten gaat geven?” Jasper Tuytel, voorzitter van de Hogeschool Rotterdam vertelt dat de invulling van excellent onderwijs op zijn hogeschool geen gemakkelijk proces was. Na één jaar Innovation Labs heeft men de smaak te pakken gekregen.

Studenten, docenten en onderzoekers waren in het Visitor Centrebijeen gekomen om te vieren dat een jaar hard werken teneinde wasgekomen én om terug te blikken op wat er in dat jaar zoal wasbereikt. Aan de hand van onderzoekers Daphne Hijzen en JosephineLappia werd een beeld geschetst van de succesverhalen enleermomenten in de Innovation Labs. “Het moet volgend jaar nog eentandje hoger. Nog beter onderzoek, nog betere docenten.”

Aardig onderweg

De eerste jaargang van de I-Labs zijn voor de HogeschoolRotterdam ook aanleiding geweest om de verschillende projectenkwalitatief en kwantitatief te onderzoeken. Hierbij werd gekekennaar de ervaringen van docenten en studenten, maar ook meerinhoudelijk naar wat er bereikt was en wat de studenten haddengeleerd. Zo was een student van mening: “moeilijker dan dit gaathet niet meer worden. Ik ben nu niet meer bang dat het op mijnafstudeerstage niet gaat lukken.”

Josephine Lappia, als promovendus werkzaam op HogeschoolRotterdam en bezig met een onderzoek naar de kwaliteit vanleerwerkarrangementen in het HBO, had ook een positieveontwikkeling waargenomen in de werkzaamheden van één van de I-Labs.Toch waarschuwde Lappia voor een al te positief beeld. “De sloganvan de RET is ‘we zijn aardig onderweg’ en er is tegenwoordig zelfseen ‘aardig onderweg-award’. Je zal hem maar winnen! Nee, datambitieniveau mag best nog wat omhoog.”

Lef en ambitie

Een goede les om mee te geven aan een nieuwe jaargang deelnemersvan de I-Labs die op 11 mei van start zullen gaan, ziet ookCollegevoorzitter Jasper Tuytel die een aantal deelnemers de’glossy’ met de projectresultaten mocht overhandigen. Tuytel roemdede betrokken die het lef hadden getoond te “beginnen aan iets water nog niet was” en sprak de ambitie uit om de I-Labs komend jaarverder te verbeteren.

Voor de studenten was de middag een bekroning op een jaar hardwerken waarin vooral een hoop zelfkennis was opgedaan. “Ik houdervan om dingen breed te zien, dus voor mij was het I-Lab ideaal.Maar ook wij moesten op een gegeven moment focussen, dus wat datbetreft leer je er heel veel van.” Voor de Innovation Labs zelf ishet nog absoluut niet afgelopen. Ook het nieuwe jaar zalvoortborduren op de reeds behaalde resultaten. “Dat is de krachtvan het I-Lab, het is niet afgelopen, het gaat gewoon door”,benadrukte een student dan ook.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK