Kunst en HBO missen kans

Nieuws | de redactie
5 april 2011 | De creatieve industrie wacht met smart op input vanuit de kunstopleidingen en de HBO-raad als hun koepel. Terwijl het EL&I topgebied op dit terrein voor 20 mei met beleidsvoorstellen moet komen waardoor het in 2020 tot de wereldtop kan behoren, bleef de visie en inzet vanuit het meest betrokken hoger onderwijs afwezig. Kans gemist?

Dit is ook daarom jammer, wordt tegen ScienceGuidebenadrukt uit de kringen van de creatieve industrie zelf en zijnbeleidsmakers, omdat bij bijna elke toekomstgerichte activiteit inde voorgesprekken gevraagd werd hoe men daarbij de opleidingenverder kon involveren en versterken. Ook wordt de visie op deontwikkelingen van de creatieve sector in ons land en de verbindingmet het KUO, zoals die door de commissie-Dijkgraaf werden geformuleerd, als zeer relevant beschouwd.”Een groot gemis” wordt daarom het afwezig zijn van het betrokkenHBO genoemd.

Enige land ter wereld

In Nederland zijn ruim 43.000 bedrijven actief in de creatieveindustrie. Hiermee heeft de creatieve industrie een aandeel van 5procent in het Nederlandse bedrijfsleven. De groei van de creatieveindustrie bedroeg in de periode 2006-2009 ruim 19 %. De nieuweFederatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche-en beroepsorganisaties  met in totaal meer dan 6.000individuele leden, bijna 2.500 creatieve bedrijven met eengezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11miljard. Nederland is bovendien het enige land ter wereld waardesign, mode, reclame, (interieur)architectuur, fotografie gamingen internetbedrijven zich onder één koepel hebben verenigd.

De topteams van de 9 topgebieden, in het geval van de creatieveindustrie onder aanvoering van Victor van der Chijs van het bureauvan Rem Koolhaas en Nederland Kennisland, zijn gevraagd het kabinetsnel te voeden met zulke visies en met beleidsvoorstellen. DeFederatie heeft daartoe inmiddels 10 actiepunten opgesteld.Dit manifest vindt u hier.

Iedereen roept maar wat

Federatievoorzitter Hedy d’Ancona noemt dat een primeur, “‘wanttot op heden werd er vooral vóór de sector gedacht en beslist. Langniet altijd onverdienstelijk maar nu is het moment gekomen om dekracht van de creatieve industrie zelf in te zetten, niet alleen inandere topgebieden maar ook bij het oplossen van grotemaatschappelijke vraagstukken.”

“Belangrijk is ook dat er meer kennis wordt ontwikkeld over decreatieve industrie en haar toegevoegde waarde” concludeert prof.Dany Jacobs, die ook lector is bij de HAN en ArtEZ, met een blik opde quick scan onder de leden van de Federatie. Dat gebrek aanfeitelijk gegevens en analyses was ook de commissie-Dijkgraaf alopgevallen en deze bracht daarom zoveel mogelijk concrete cijfersbijeen als start.

“Eigenlijk roept iedereen maar wat en het is allemaal waar”,”zegt Jacobs. Hij ondersteunt daarom met nadruk het initiatief vooreen ‘Creative Council’, een – desnoods virtueel – instituut waarniet alleen kennis wordt ontwikkeld maar ook ontsloten en geborgd,onder meer ten behoeve van beleidsmakers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK