Langstudeerders voor docentschap

Nieuws | de redactie
27 april 2011 | Naast voltijd-studenten kunnen vooral ook jonge en oudere 'deeltijders' aan een Pabo of tweedegraads lerarenopleiding een langstudeerder worden. Dat maakt hun studie duurder, stelt SBO vast. Maar welke gevolgen heeft dit nog meer?

SBO brengt de consequenties in kaart en laat zien, dat met namein zogeheten ’tekortvakken’ docenten in de knel zouden kunnenkomen. “Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen vaak altijdens de opleiding een parttime baan op een stageschoolaangeboden. Het gaat dan vooral om vakken waarvoor de school eenlerarentekort heeft, zoals bij bètavakken, Duits enNederlands.”

De studieteller tikt door

Het overzicht van de verschilllende situaties ziet er volgensSBO zo uit:

‘Als studenten van een andersoortige studierichting op eenlerarenopleiding overstappen, dan staat de studieteller weer opnul. Maar gaan zij na de ene onderwijsopleiding door met eenvolgende onderwijsopleiding, dan zijn zij een langstudeerder.

Dat wil zeggen: iemand die langer dan vijf jaar over een studiedoet. Denk aan de pabogediplomeerde die parttime of fulltime eentweedegraads lerarenopleiding gaat volgen. Of neem de student dieeen post hbo- of wo-opleiding in een specialisatie gaat doen, zoalsvoor het speciaal onderwijs. Net als bij de master, tikt ook dan destudieteller door. Het collegegeld ligt ongeveer 3000 euro per jaarhoger voor studenten die meer dan een jaar langer over hun bachelor of masterfase doen.
 
Daarnaast krijgen studenten van de tweedegraads lerarenopleidingenvaak al tijdens de opleiding een parttime baan op een stageschoolaangeboden. Het gaat dan vooral om vakken waarvoor de school eenlerarentekort heeft, zoals bij bètavakken, Duits en Nederlands hetgeval kan zijn. Omdat deze leraren een studie en baan met elkaarcombineren, maken ook zij kans een langstudeerder te worden.

Educatieve minor in WO

Dat geldt eveneens voor universitaire studenten, die depopulaire educatieve minor hebben afgerond en een bijbaan in (vaak)een tekortvak nemen. Deze eerstegraders zullen ook langer gebruikmoeten maken van het nieuwe sociaal leenstelsel om het collegegeld,de studieboeken het levensonderhoud te bekostigen.

Tot slot zullen oudere deeltijdstudenten aan pabo enlerarenopleidingen meestal  langer dan vijf jaar over hunstudie te doen. Zij moeten de nieuwe studie veelal combineren meteen baan, in of buiten het onderwijs en dat verlengt ook weer destudieduur.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK