Marathon voor stadsontwerp

Nieuws | de redactie
6 april 2011 | 70 studenten van Avans gaan 12 en 13 april een dag en een nacht door in een 24-uurs ontwerpmarathon. Doel is een compleet stedebouwkundig plan met onder meer visies, massastudies, gevelbeelden en plattegronden voor een nog geheime locatie in Tilburg.

De nieuwe opleiding Bouwmanagement en Vastgoed wil zichonderscheiden met de slopende 24-uurs ontwerpwedstrijd. “De ambitieis om landelijke de beste opleiding op dit gebied te zijn. Dat zijnwe ook, volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs. Dit jaar zijn erzeventig studenten bijgekomen, een grote groep, waardoor dedocentengroep ook groter wordt. Dan dreigt de ambitie weg tevloeien en daarom zochten we een aansprekende opdracht”, verteltprojectmanager Carel Geenen.

Biljarten en ontwerpen

De studenten worden de gehele 24 uur door begeleid door docentenen zes externe architecten en stedenbouwkundigen. De sociëteitvan vereniging Totus blijft de hele nacht open. “Dat isvoor als ze even afleiding zoeken door een potje te biljarten oftafeltennissen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat ze doorwerken,want ze moeten ’s ochtends vroeg wel klaar zijn.” 

“Het is een praktijksituatie, want architecten enstedebouwkundigen halen tegenwoordig vaak wel of geen opdrachtenbinnen aan de hand van een dergelijke ontwerpopdracht”, legt Geenenuit. Een soort pressure cooker opdracht duswaarin in relatief korte tijd een complexe opgaveontworpen moet worden. “Elk blok van tien weken sluiten we afmet een praktijkweek, waarin we drie dagen buiten de deur gaankijken. Deze actie staat qua uren gelijk aan drie dagen, wanthierna zijn ze gesloopt.”

Totaal pakket voor jury

De opdracht die studenten krijgen, blijft nogvertrouwelijk. Het zal gaan om een locatie in Tilburg,waarvoor de studenten een compleet stedenbouwkundig planontwikkelen moeten. Met onder meer visies, massastudies,gevelbeelden en plattegronden. De drie best presterende groepenwinnen een prijs met hun ontwerp. Op woensdagochtend moeten zeklaar zijn en met een strakke presentatie van drie minuten hun plantoelichten. 

De studenten werken aan de opdracht in groepjes van vier degehele dag en nacht door. Tot de volgende ochtend half tien. Danvinden de presentaties plaats en beoordeelt een vakjury vanarchitecten en stedenbouwkundigen de plannen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK