Nederland geen innovatie vallei

Nieuws | de redactie
12 april 2011 | "Verhagen maakt geen keuze voor concrete oplossingen en resultaten, maar gaat voor fragmentatie door 9 topgebieden. Zo wordt innovatie in Nederland een valkuil in plaats van een 'valley´." EP-lid Judith Merkies legt daar haar Innovatie Unie rapport naast.

De industriecommissie van het Europees Parlement heeft ingestemdmet dit stuk van de Europarlementariër namens de PvdA.Zij vergelijkt die EU-visie met die van EL&I en zijn9 topgebieden.  “Het innovatiebeleid van de EU en delidstaten moet zich focussen op specifieke doelen enconcrete oplossingen. Minister Verhagen maakt echter geenkeuze voor concrete oplossingen en resultaten. Hij gaat voorfragmentatie door 9 topgebieden te willen stimuleren. Zo wordtinnovatie in Nederland een valkuil in plaats van een ‘valley´.”

“Wil de Europese Unie haar 2020 agenda waarmaken, met meer banenen economische groei, dan moet zij haar beleid en alle financiëlesteunprogramma´s volledig inzetten op het stimuleren vancreativiteit en het durven nemen van risico´s.” Merkieszegt over dit belangrijke speerpunt van de Europa 2020strategie: “Iedere burger is een potentiële ‘innovator’. Dat zienwe al bij Facebook en iPphone-apps. Maar om die kwaliteit naarboven te krijgen, moet het beleid niet ´top-down’. Nieuwsgierigheiden risico nemen moet beloond worden. Sociale innovatie, het actiefvormgeven van arbeidsprocessen door werknemers, maakt of breekttechnologische innovatie.”

Veel steun is er voor haar voorstel van een ‘one-stopshop’, één toegangsloket tot alle Europese stimuleringsprogramma´s.Dit moet de complexiteit van de aanvraag wegnemen voor ondernemers,vooral ook voor starters, onderzoeksinstellingen enuniversiteiten.”Bij dit loket kan niet alleen gekeken worden naar definancieringsvraag, maar ook naar passende partners of netwerkenvoor samenwerking.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK