Ruimte in de boete

Nieuws | de redactie
7 april 2011 | Het langstudeerdebat in de Tweede Kamer liet zien dat het HO-beleid een grabbelton aan het worden is. En het wijst op een opmerkelijk nieuw verschil binnen de coalitie. De sleutel ligt nu bij een dualistisch denkende, kritische VVD, terwijl het CDA helemaal klem zit.

 

Het debat was een zuiver voorbeeld van ‘schuivende panelen’.Oppositiepartijen als D66, PvdA en GroenLinks hadden het probleemdat Zijlstra in belangrijke mate hun beleid uitvoert: vollediglenen in de masters en ook voor lastige uitzonderingen in debachelor. Daar waar hij dat niet doet – bij de algemene basisbeursin de bachelorfase en bij collegegeldbeleid – is het effect op deportemonnee van de student nog altijd veel minder draconisch danbij het ‘neo-paarse’ program voor SF-beleid.

SP als enige een makkie

Geen wonder dus dat de SP een makkie had. Deze partij had netals CDA en PVV behoud van de SF bepleit en was sowieso tegencollegegeldverhogingen. “Het is de grote Jasper van Dijk Show,”grapte een correspondent aan ScienceGuide dan ook.Lastiger is de positie van de coalitiepartijen. Die lijken de steunvan de SGP kwijt en wekken door een detailpunt in Zijlstra’svoorstel de indruk van hardvochtigheid en ambtelijkeblindheid. Op die twee aspecten kon het in de Senaat wel eensheel benauwd gaan worden.

VVD HO-woordvoerder Anne-Wil Lucas bleef niettemin haarspeerpunten benadrukken. Zij wil flexibeler omgang bij delangstudeerboete mogelijk maken voor studenten die zeer nuttigenevenactiviteiten doen in het kader van het hoger onderwijs zoalsbestuurlijke verantwoordelijkheden.  Met steun van ‘links’ kanzij dat realiseren, maar de oppositie is verdeeld over de modus vanversoepeling. Ware reden is wellicht dat men Lucas dit succes nietecht gunt.

De uitgestoken hand van Rutte

OCW snapt dit spel en daagt de VVD nu uit concrete voorstellenin te dienen. Dat is volgens de regels van de dualistische kunst,maar netjes zou zijn als de bewindslieden naar de Kamer wildenluisteren en met een technisch voldragen alternatief kwamen. Deuitgestoken hand van Rutte zou naar zijn eigen VVD toch moetenkunnen? Dat zou meteen het CDA uit de doodlopende steeg verlossenwaar het zich in dit debat begaf, bovendien.

Die fractie is ‘het slachtoffer’ van Jan Kees de Jager. De schatkistbewaarder maakte vakkundig een eindeaan de mythe dat ‘het moet’ vanwege het tekort.  Delangstudeerboete als rekenfout en misverstand uit het CDA-programmaverloor daarmee feitelijk elke grond en aantrekkelijkheid voor dechristendemocraten.

Dat had de SGP door toen zij zich ontkoppelde van degedoogcoalitie op dit punt. En om als restant nu nog te moetenverdedigen dat de kinderen van veroordeelden, verkrachters endrugsbaronnen pech hebben en hun studie maar bij elkaarmoeten zien te lenen, dat is voor een gehalveerde partij een welheel diepe vernedering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK