Rumoer in top HBO

Nieuws | de redactie
21 april 2011 | Het jaarcongres van de HBO-raad is intern geen feest gebleken. Het ‘opwarmtraject’ in de media en de toonzetting van de bijeenkomst leidt tot grote onmin in het bestuur en onder toonaangevende leden. Men verwijt elkaar negativisme en een focus op de verkeerde dingen. Niet Veerman, ambitie en excellentie, maar defensieve stoerheid, klachten en gebreken staan voorop.

Na het interview van voorzitter Guusje ter Horst metScienceGuide waren de verwachtingen hoog gespannen over detoon en inhoud van het offensief van de hogescholen in de aanloopnaar hun jaarcongres. “Toen ik bij de Hogeschool Rotterdam was, zagik weer een heel andere benadering. Daar leggen ze de focushelemaal op hun rol in en voor de stad. De haven, de bedrijven,daar zijn ze geweldig mee bezig, de projecten in die richting vondik indrukwekkend. De hogescholen zijn allemaal heel ‘eigen’ enhelemaal geen sfeerloze molochs, integendeel,” schetste deoud-minister haar ervaringen in haar nieuwe omgeving.

Doodskus

De ochtend van het congres werd echter in de ogen van veleaanwezigen uit de besturen van de sector bedorven door eenonbedoeld zuur gesprek waarmee de voorzitter in de Volkskrant denadruk weer leek te leggen op de beeldvorming van onvermogen engraaicultuur, waarmee het HBO wordt achtervolgd. Dat gevoel werdnog verergerd doordat in de loop van de middag via de Telegraaf hetplan van aanpak voor de problemen van Inholland uitlekte.

Weinig opbeurend bleek tijdens het congres bovendien het betoogvan oud-fractieleider Femke Halsema. Het gerucht dat zij begin 2012Guusje ter Horst zou opvolgen als voorzitter van de HBO-raad, lijktzij zelf vakkundig de kop ingedrukt te hebben, bewust of onbewust. 

Vooral haar gedachte dat de HBO-raad als verenging vanhogescholen toch eigenlijk meer zou functioneren als een agentschapvan OCW viel in zeer slechte aarde. Immers, bij EL&I heeft menzulke kennis- en innovatie-agentschappen drastisch ingeperkt endaarmee is deze analogie in het huidige Haagse discours eenkiss of death.

Breed uitgemeten

De verkeerde toonzetting, prioriteiten en inhoud worden nu deinterim-voorzitter zelf voor de voeten geworpen. “U en het bestuurbent kennelijk niet in staat het echte verhaal over het HBO voorhet voetlicht te brengen waarin er – inderdaad, misschien – in 10 %van de gevallen iets mis gaat, maar waarin elke tekortkoming breedwordt uitgemeten,” foetert een oud-bestuurslid in dat verband.

Erger nog vindt men tegen deze achtergrond, dat het HBOdoor een focus op de beeldvorming elders op wezenlijke punten deboot aan het missen lijkt. Bij de 9 topgebieden EL&I, de voortrekkersrol bij ‘Veerman’ en het proactiefaanpakken van de dreigende aanslagen op de deeltijdstudenten,vooral voor het leraarschap zijn daar acute zorgen over.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK