Simon Verwer ScienceGuide Student 2010-2011

Nieuws | de redactie
26 april 2011 | Havo-leraar filosofie in Noordwijkerhout, masterstudent Frans en bijna promovendus. ‘Eerst de Klas’-student Simon Verwer is de ScienceGuide Student van 2010/2011, samen met ISO en LSVb aangewezen. Vandaag wordt hij gehuldigd door Staatssecretaris Halbe Zijlstra op het Ministerie van OCW. “Filosoferen en leren denken met pubers in Havo 3 gaat niet vanzelf, hè?” lacht Simon in gesprek met ScienceGuide.

Simon Verwer (UU) is de zevende student die ISO, LSVb enScienceGuide als hun ‘student van het academisch jaar’kiezen en die door de regering gehuldigd wordt. Simon zat in deeerste lichting student-docenten van het project ‘Eerst deKlas’,  het traineeprogramma voor excellente academici in hetbedrijfsleven en het onderwijs. Daarin heeft hij uitgeblonken metzijn inzet en inhoud over veel meer dan zijn vakgebiedfilosofie.

U leest een indringend portret en vraaggesprek met Simon overzijn Werdegang als student én docent in spe bij de VU, UvAen UU, aan de Sorbonne, aan de Amazone in Peru, in Havo 3 teNoordwijkerhout, bij Ahold en Shell en in het programma ‘Eerst deKlas’ hier op ScienceGuide.

“Iedereen wil dat de beste studenten voor de klas gaan staan,maar krijg dat maar eens voor elkaar. Simon Verwer is gewoonhet levende symbool van het succes van de eerste initiatievendie in het hoger onderwijs zijn genomen om hier echt verandering inte brengen. Een student Frans die havisten filosofieles geeft enbij Shell toekomstscenario’s helpt ontwerpen, zulke leraren daarsnakt Nederland naar”, licht ScienceGuide hoofdredacteurPieter Gerrit Kroeger de keuze voor Verwer en het thema voor deuitverkiezing van dit jaar toe.

ISO-voorzitter Guy Hendricks zegt: “Simon Verwer vervult eenvoorbeeldrol voor studenten door op meerdere vakgebieden teexcelleren. Daarbij onderstreept hij het belang van het combinerenvan verschillende studierichtingen als uitdaging en kans.”

LSVb-voorzitter Sander Breur onderstreept daarbij nog eens: “Alswij in Nederland echt wat willen verbeteren aan de toekomst van dejeugd hebben wij meer van zulke mensen en studenten als SimonVerwer nodig. Deze jonge enthousiaste docenten moeten we koesterenen stimuleren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK