Sloterdijk bekroond

Nieuws | de redactie
6 april 2011 | Hij is de chef van een Design Hogeschool en toch krijgt hij een eredoctoraat in Nijmegen. Peter Sloterdijk is dan ook niet zo maar iemand.De Rektor van de Staatliche Hochschule für Gestaltungin Karlsruhe is als filosoof een van demeest spraakmakende denkers van deze tijd. Hem fascineertde vraag wat actuele wetenschappelijke enmaatschappelijke ontwikkelingen betekenen voor ons mens- enwereldbeeld. Onderzoeksgroepen van de Radboud Universiteit zijnsterk door Sloterdijks werk geïnspireerd en er is een aantalpromoties in voorbereiding waarin zijn gedachtegoed een belangrijkerol speelt.

“Sloterdijk weet als geen ander in dramatische tinten en opmeeslepende wijze het complexe en dynamische culturele enwetenschappelijke  landschap van onze tijd in beeld tebrengen” en deed dit al bij verschillendegelegenheden aan de Radboud Universiteit, onderstreept deinstelling in de mededeling van het eredoctoraat op 19 mei. DeDuitse denker brak in 1983 internationaal door met zijnKritik der zynischen Vernunft, Zijn werk Sphärenverscheen in drie delen tussen 1998 en 2004 en ook ditwerd in vele talen vertaald, zodat het  tot de best verkochtefilosofische werken van deze eeuw is gaan behoren. 

Filosofisch kwartet

Peter Sloterdijk is een boeiend, gedreven en veelgevraagdspreker en een bekend commentator op de Duitse televisie. Zijnprogramma ‘Das Philosophische Quartett’ is een bijna even fameusvervolg op het ‘Literarische Quartett’ onder leiding van delegendarische criticus Marcel Reich Ranicki. [Die Müdigkeit istkein literarisches Thema!!].

De filosoof heeft al diverse gasthoogleraarschappen op zijn naamstaan en internationale onderscheidingen. Maar nog nooit krefof aanvaardde hij een eredoctoraat. De Radboud Universiteitnoemt het “een grote eer om de vooraanstaande onconventioneledenker als eredoctor aan zich te verbinden. Diens bijzonderebelangstelling voor maatschappelijke en ethische vragen  envoor verschuivingen in mens- en wereldbeeld, sluiten goed aan bijde identiteit en het profiel van de universiteit.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK