Toekomst MBO raakt HO-debat

Nieuws | de redactie
19 april 2011 | De Tweede Kamer buigt zich dezer dagen over de toekomst van het MBO. Voor het hoger onderwijs wordt die discussie belangrijker dan velen dachten. Want zowel de relatie tot het HBO en het aanbod van opleidingen door hogescholen, als de vraag naar doelmatigheid van opleidingen staan stevig ter discussie.

Net als bij ‘Veerman’ vragen velen in de Kamer zich af waarominstellingen elkaars opleidingen gedurig ‘kopiëren’ en ook de ROC’szich veel minder richten op een eigen profiel. Een ontwikkelingnaar ‘veel van het zelfde’ zal in de debat dan ook kritischbenaderd worden. Net als in het hoger onderwijs kijken devolksvertegenwoordigers uit naar een inhoudelijk ‘rijkere’ visie opde doelmatigheid van het stelsel.

Dat wordt een drama

Als de trend is dat elke ROC -zoals in het HBO vaakbekritiseerd- een succes van een van de anderen meteen gaatoverdoen, dan rijst al snel in zowel het werkveld als bij debekostigende overheid de vraag naar de duurzaamheid van zulkaanbod. Bovendien komt dan de vraag naar de arbeidsmarktrelevantieop tafel en daarmee die naar de inhoudelijke legitimiteit van hetaanbod. De discussies in en over het MBO en de ROC’s raken daarmeedirect de komende discussies over Veerman.

Hoewel de rol van het MBO in het rapport-Veerman onderbelichtbleef, raakt het debat over die sector op nog een ander punt directaan de differentiatie-voorstellen. In die discussie wordt namelijkook de vraag geagendeerd of ROC’s niet net als hogescholen dezogeheten Associate degree varianten zouden moeten kunnenaanbieden.

De opvattingen hierover staan soms zeer scherp tegenover elkaar.”Ad’s zelfstandig laten uitvoeren door ROC’s wordt een drama, wantdat werkt niveau verlagend,” zegt de ene expert tegen ScienceGuide,terwijl anderen juist in de Ad een mooie verbinding zien tussen HBOen MBO-aanbod in het kader van doorlopende leerlijnen en LLL.

Ad met stevig profiel

Vanuit het bedrijfsleven wordt ook met enige terughoudendheidgereageerd. “Er zal weinig behoefte zijn aan jonge Ad’s zonderwerkervaring. Die nieuwe opleidingsvorm en/graad is juist iets voorwerkende MBO’ers – die zijn opgeleid tot op niveau 4 – die zichwillen bijscholen naar een HBO-niveau en die een opleiding opbachelor-niveau van 4 jaar te lang vinden.”

Daarom ligt bij de bepleiters van deze denklijn de nadruk ervooral op dat de Ad een stevig HBO-profiel moet houden, ook omdatbij de ROC’s onvoldoende docenten op masterniveau werken die dezeopleiding op HBO-niveau zouden kunnen invullen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK