Voor niemand een verrassing

Nieuws | de redactie
29 april 2011 | Doekle Terpstra geeft de opgewonden Haagse reacties een klein tikje. "Het zal voor niemand een verrassing zijn dat het rapport zo kritisch is. Bij het aantreden van dit College van Bestuur hebben we al snel geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs niet op orde was. Daar hebben we forse maatregelen op genomen."

In een eerste reactie onderstreept het nieuwe bestuurscollegevan Inholland, dat men “zonder voorbehoud het kritische rapport van de Onderwijsinspectie over vijfonderzochte opleidingen” accepteert. Over de recente ingrepen zegtTerpstra bovendien: “We zijn enorm blij dat de Inspectie datonderkent en ondersteunt. Ze spreken het vertrouwen uit in destevige aanpak van het college van bestuur en de realisatiekrachtvan de betreffende medewerkers.”

Geen student zonder deugdelijk diploma

Tevens wordt er aan gewerkt dat de huidige studenten enafstudeerders naar behoren een diploma zullen ontvangen. “Ergaat bij Inholland geen student meer de deur uit zonder deugdelijkdiploma. Daar sta ik garant voor.”

Er worden in het pakket maatregelen opleidingen afgebouwden ook het onderwijsconcept verandert. “Het onderwijs gaat terugnaar de docent, de student, de locatie en de regio,” zegt Terpstra.”Het is goed vast te stellen dat de bevindingen uit dit rapportbetrekking hebben op het verleden. Inholland leert van het verledenen richt de blik naar voren door keihard te werken aan eenverbeterprogramma.”

Kantelen van de organisatie

Zijn interview daarover met ScienceGuide isdoor de nieuwe analyses van de inspectie dan ook niet ingehaald, zoblijkt uit de reactie van het Inhollandbestuuur. “We willenmaar een ding: kwaliteit. We kiezen maar voor één zaak: het belangvan de student, en dat is een zo goed mogelijke, solidebacheloropleiding. We hebben daarom vorige week onze plannengepresenteerd zodat duidelijk is dat we verreikende maatregelennemen. Wat er is gebeurd, mag en kan niet meer gebeuren.”

De interne kritiek heeft men daarom uitgediept en daar demaatregelen op geënt, zegt ht CvB. “Het moet slagvaardiger, meergestructureerd en kwalitatief beter. Hogeschool Inholland bouwt eenaantal opleidingen af en kiest voor een constante kwaliteitsimpulsvoor alle resterende opleidingen. Kwaliteit wordt leidend.Studentenoordelen doorslaggevend. Inholland kantelt de organisatie:alles in dienst van de opleidingen. De docent wordt centraalgesteld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK