Wet blokkeert Veerman-profilering

Nieuws | de redactie
18 april 2011 | In Rotterdam is een worsteling gaande die het lot van zowel Inholland, Veerman als de lerarenopleidingen kan bepalen. En dat alles omwille van een kleine, katholieke Pabo die wil voortbestaan met de volle steun van zijn directe werkveld. Waarom blokkeert OCW dat?

Het hoofd van Thomas More ligt op het hakblok. Op 6 juli 1535gebeurde dit al eens. De kanselier van Engeland werd een martelaar,omdat hij de politiek-religieuze huwelijkscapriolen van zijn koningen jeugdvriend Henry VIII niet met zijn geweten kon verenigen. Zowerd Engeland protestants en een katholieke Pabo kreeg eeuwen laterde naam van deze schrijver, politicus, humanistisch katholiek envriend van Erasmus, en dat in de stad van diens universiteit.

Nu moet OCW beslissen of Thomas More opnieuw zijn hoofdverliest. Halbe is even koning Hendrik. Want de visie op detoekomst van deze kleine opleiding gaat die van heel hetpost-Veerman hoger onderwijs meebepalen. Voorlopig is hetperspectief somber. Er ligt een plan en een draagvlak in hetrelevante werkveld en de stad Rotterdam, maar OCW zegt: “het magniet van de WHW.”

Pabo’s profileren à la Veerman

Het plan is simpel: de Pabo’s in de Randstad zouden voortaanbestuurd moeten worden door hun afnemers, de scholen in degrootstedelijke omgeving. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wasmen al een eind op streek deze vorm van differentiatie enprofilering van het HBO te realiseren. Ook in Almere en bijInholland-vestigingen zag en ziet men veel in dit toekomstbeeld. Decombinatie Leiden-Rotterdam werd daarbij het proefstation en deverkenner met de meeste durf, toen de Thomas More Pabo van deHogeschool Leiden heringericht moest worden.

De Leidse hogeschool wil zich à la Veerman gaan concentreren ende Rotterdamse outlet met het lokale werkveld samenverzelfstandigen tot zo’n nieuwe Randstad-Pabo. De groteRK-onderwijskoepel in de havenstad zag de kwalitatieve voordelenvoor het lokale onderwijs duidelijk voor zich. Zo kan een educatiefkenniscentrum ontstaan waarin zijn opgenomen haar 57 scholen,gezamenlijke diensten en management, een eigenHBO-opleidingsinstituut en de daarin opgenomen  lectoraten enonderzoeksactiviteiten. Waar het particulier bedrijfsleven vaakover praat, zou in deze stad concreet verwezenlijkt worden door hetconfessioneel onderwijs. En de grote scholenkoepels elders in degrote steden zouden vervolgens de kunst hiervan snel afkijken ennoodlijdende Pabo’s van andere HBO-instellingen kunnenovernemen.

OCW blokkeert herschikking

Zodra OCW hier lucht van kreeg, klonk een krachtig ‘njet’. Eerstwerd gezegd dat zulke basisscholen toch geen HBO konden organiserenen managen. Toen de RVKO een krachtige club bleek te zijn met 57scholen, €80 miljoen budget – daarmee groter dan vele hogescholen -en een bestuur op hoog niveau, inclusief een oud-wethouderonderwijs van Rotterdam, kwam een ander argument op tafel. “Het kanniet. In het HO-stelsel van de WHW kunnen er geen nieuweinstellingen bij komen.” Minder WO of minder HBO mag wel, meer magniet.

Deze interpretatie van de WHW staat nu in het brandpunt van destrijd. En de consequenties hiervan zijn zeer groot. Krijgt OCWgelijk dan kan de invoering van Veerman alleen maar leiden totverdere schaalvergroting. Herschikking en nieuwe profielen kunnenbestuurlijk dan alleen tot minder diversiteit en grotere eenhedenvoeren. Ontvlechtingen van instellingen tot nieuwe, geprofileerdekenniscentra worden dan door OCW op formele gronden verboden.

Grabbelton van willekeur

Grootste potentiele slachtoffer van deze beleidslijn zou deHogeschool Inholland kunnen blijken te zijn. “Dit is de testcase,het proefstation voor iets heel anders lijkt het wel,” zegt eenHO-topbestuurder tegen ScienceGuide. “Onder het mom van’stelseldoelmatigheid’ wordt een grabbelton van willekeuropengetrokken.” Want de OCW-lijn zou bijvoorbeeld Inholland dwingentot immobilisme evenals de lerarenopleidingen en zorgacademies vanMBO/HBO/UMC’s die op verschillende plaatsen in het hoger onderwijsin ontwikkeling zijn. Deze ontwikkelingen om de tekorten aanpersoneel en aan een aantrekkelijk loopbaanbeleid creatief op tevangen, zouden verlamd worden in hun nieuwe mogelijkheden op basisvan Veerman.

Doelmatigheid wordt gezien in termen van concurrentieverbod,onderstrepen de experts op dit terrein tegenoverScienceGuide. Men noemt dit “wel heel opvallendonliberaal.” De noodzaak van nieuweleerlijnen, inhoudelijke kracht van opleidingen en hunprofielen blijven daaraan ondergeschikt. “Zo kun je ‘Veerman’natuurlijk wel op je buik schrijven, als zulk formalismedomineert.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK