Windesheim leidt op tot jeugdzorgwerker

Nieuws | de redactie
18 april 2011 | Een nieuw uitstroomprofiel bij de studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk moet studenten gedegen voorbereiden op het werken in de jeugdzorg. Op Windesheim gaat men vanaf september studenten opleiden tot jeugdzorgwerker.

Onder leiding van het ministerie voor Jeugd en Gezin is er sinds2007 gewerkt aan de professionalisering van de jeugdzorg. Dit heeftonder meer geleid tot een landelijk vastgesteldHBO-uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. De Windesheim-opleidingenSociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk enDienstverlening  gaan dit uitstroomprofiel vanaf komendcollegejaar aanbieden.

Het uitstroomprofiel Jeugdwerker loopt vooruit op de geplandeberoepsregistratie voor jeugdzorgwerkers die over enkele jaren moetworden ingevoerd. Als het zover is, is een diplomasupplementJeugdzorgwerker een voorwaarde om ingeschreven te worden in hetberoepsregister en aan het werk te kunnen in de jeugdzorg. Hetuitstroomprofiel zal dan ook een extra toevoeging zijn op dediploma’s die studenten SPH en Maatschappelijk Werk enDienstverlening behalen.

In de jeugdzorg werken meer dan 34 duizend professionals inverschillende voorzieningen. In tal van functies variërend vanopvoedingsadviezen, jongerenbegeleiding en het voorkomen vangezinsproblemen.  Het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker moetstudenten klaarstomen en van alle competenties voorzien om alsallround professional in de jeugdzorg aan de slag te kunnen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK