Zeeland wint opnieuw ECHO-award

Nieuws | de redactie
8 april 2011 | De 11e maal de ECHO-awards voor de meest excellente allochtone studenten kenden dit jaar ook een prijs voor de beste MBO’er. Meest opmerkelijk: de Hogeschool Zeeland kreeg voor het tweede jaar op rij de HBO-prijs, nu voor Agron Shala, en de Leidse universiteit eveneens voor het WO.

De Togolese student Kililou Agrien van ROC Zadkine in Rotterdam,mocht de eerste ECHO RVO Award voor MBO-talent in ontvangst nemenvan Juryvoorzitter John Leerdam. Naast Agrien werden er prijzenuitgereikt voor WO- en HBO-talent en was er in de prijzen specialeaandacht voor Bèta Techniek, Lerarenopleidingen. Ook was er eenspeciale NOS Media Award voor allochtoon journalistiek talent.

De NOS Media Award werd gewonnen door VU-student Saida Abbach.De Marokkaanse studente Taal & Communicatie had in haarmotivatie om mee te doen aan de ECHO-awards aangegeven: “ik wilgraag kennismaken met een nieuw land, een nieuwe cultuur, nieuwegebruiken en nieuwe inzichten en daar hopelijk profijt van hebben.”

Net als vorig jaar leverde de Hogeschool Zeeland dit jaar dewinnaar van de ECHO Award voor het HBO. De 25-jarige studentInternational Business and Administration Agron Shala uit Albaniëmocht de prijs in ontvangst nemen. Vanuit het WO was de Leidsestudent Arda Göceroglu de gelukkige. De geneeskunde student vanTurkse komaf benadrukte het belang van ECHO. “Het is heelbelangrijk dat allochtone studenten een goed voorbeeld krijgen, endat Nederlanders zien dat ook jonge allochtone studenten weldegelijk een bijdrage willen en kunnen leveren aan desamenleving.”

Ook in de Bèta Techniek ging de prijs naar een student vanTurkse komaf. Adil Acun, student technische natuurkunde op deUTwente mocht de prijs in ontvangst nemen. De award ter stimuleringvan excellente studenten in het leraarschap ging naar deMarokkaanse Najlaa Bousaïd van de Hogeschool van Amsterdam.

John Leerdam benadrukte de cruciale rol van deze studenten in demaatschappij: “De voorgedragen studenten zijn allen uitermatetalentvol en kenmerken zich door hun doorzettingsvermogen,doortastendheid, studieprestaties, bestuurlijk- enorganisatietalent en actieve maatschappelijke betrokkenheid, zowelbinnen als buiten de studie. Veel allochtone studenten zijn ooktijdens hun studie nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de eigengemeenschappen. De maatschappelijke betrokkenheid en inzet van dezestudenten bij projecten in de samenleving en aan de universiteit ofhbo-instelling is een voorbeeld voor velen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK