ABN topvrouw naar VU

Nieuws | de redactie
3 mei 2011 | De VU heeft per 1 september een nieuw collegelid op de plaats van de in januari naar Inholland vertrokken Kees Rutten. “Met Bernadette Langius haalt de VU een deskundige en betrokken bestuurder binnen. Bij veranderende omstandigheden weet zij de juiste balans tussen mensen en processen te vinden en te behouden,” zegt Pieter Bouw, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Drs Bernadette Langius (1960) heeft brede en langdurendemanagementervaring opgedaan binnen de ABN AMRO Bank. In haarlaatste twee functies was zij achtereenvolgens CEO Private Bankingen CEO Commercial Banking in Nederland. In beide functies heeft zijeen strategie ontwikkeld en geleid gericht op groei en integratievan diverse bedrijfsonderdelen waarvan een intensiefcultuurveranderingstraject een belangrijk deel uitmaakte.

Naast haar werkzaamheden voor ABN Amro is Langius lid van deRaad van Toezicht van het Nationaal Ballet en Het Muziektheater.Naast het HO-beleid zal dus ook het cultuurbeleid haar regelmatigin contact brengen met staatssecretaris Halbe Zijlstra.

De VU staat voor een uitdagende opgave om de ambities op gebiedvan kwaliteit van onderwijs en het profiel van het onderzoek teverbinden met ingrijpende bezuinigingen en een groot aantalbouwplannen. Mevrouw Langius zal met haar brede ervaring in bestuuren management goed in staat zijn leiding te geven aan deingrijpende veranderingen waar de VU voor staat.

Pieter Bouw, voorzitter Raad van Toezicht: “Met BernadetteLangius haalt de VU een deskundige en betrokken bestuurder binnen.Bij veranderende omstandigheden weet zij de juiste balans tussenmensen en processen te vinden en te behouden. Ook spreekt uit haarbestuurlijke nevenfuncties een grote belangstelling voormaatschappelijke en culturele thema’s.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK